งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้งในคลังน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้งในคลังน้ำมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้งในคลังน้ำมัน
โดย กรมธุรกิจพลังงาน

2 วิธีการวัดปริมาณน้ำมัน มี ๒ แบบคือ
๑. วิธีการวัดน้ำมันโดยการทิ้งดิ่ง ๒. วิธีการวัดน้ำมันด้วยระบบวัดปริมาณน้ำมันอัตโนมัติ (ATG)

3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระดับน้ำมัน เทปวัดน้ำมัน (Sounding Tape)
ลูกดิ่ง (Plum bob) วัสดุทำด้วยทองเหลือง เทปวัดน้ำมัน (Sounding Tape) น้ำยาตรวจสอบน้ำ (Water finding paste) ทาที่ลูกดิ่ง และ น้ำยาวัดน้ำมัน (Oil gauging paste) ทาที่เทปวัดน้ำมัน

4 อุปกรณ์นิรภัย ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำมัน คลังน้ำมันจะมีเตรียมไว้ให้
หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว (ทำจากผ้าฝ้าย) รองเท้านิรภัย ไฟฉายชนิดป้องกันการระเบิด

5 ข้อปฏิบัติในการตรวจวัดระดับน้ำมัน
ปิดโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าภายในบริเวณเขตคลังน้ำมัน ห้ามพกพาหรือนำพา ไฟแช็คหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้าภายในบริเวณเขตคลังน้ำมัน

6 วิธีการวัดน้ำมันโดยการทิ้งดิ่ง
1. นำลูกดิ่งติดกับปลายเทปวัดน้ำมันแล้วหย่อนลงในช่องตรวจวัดน้ำมัน ปล่อยให้ตกลงไปจนสัมผัสกับพื้นถังแล้วดึงเทปวัดน้ำมันม้วนกลับ เพื่อตรวจเช็คระดับน้ำมันเบื้องต้น 2. เมื่อทราบระดับน้ำมันเบื้องต้นแล้ว ให้ทาน้ำยาบริเวณระดับน้ำมันและทาน้ำยาสีเหลืองที่ปลายลูกดิ่งวัดเพื่อตรวจสอบว่ามีน้ำปน หลังจากนั้นให้หย่อนเทปวัดน้ำมันและอ่านค่าที่วัดตรงระดับน้ำมันจะเห็นเป็นเส้นตรง และตรวจดูที่ปลายลูกดิ่ง กรณีมีน้ำปนน้ำยาที่ทาจะปรากฏเป็นสีแดง จะต้องนำค่าระดับน้ำที่ปนไปหักลบกับระดับน้ำมัน เพื่อหาปริมาณน้ำมันที่แท้จริง เมื่อได้ค่าที่ถูกต้องแล้วจึงนำค่าที่ได้ไปเทียบกับตารางปริมาณน้ำมัน

7 วิธีการวัดน้ำมันโดยการทิ้งดิ่ง
เทปวัดน้ำมัน (Sounding Tape) ถังน้ำมัน ระดับน้ำมัน (ทาน้ำยาวัดน้ำมันที่เทปวัดน้ำมัน) น้ำมัน ลูกดิ่ง (Plum bob) ทาน้ำยาตรวจสอบน้ำจะปรากฎเป็นสีแดงเมื่อมีน้ำปน ระดับน้ำ (ทาน้ำยาตรวจสอบน้ำที่ลูกดิ่ง) น้ำ

8 ข้อมูลตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถัง
DIP CMS (ระดับความสูง) VOLUME LITRES (ปริมาณน้ำมัน) แผ่นที่ 1

9 ข้อมูลตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถัง
DIP CMS (ระดับความสูง) VOLUME LITRES (ปริมาณน้ำมัน) ... แผ่นที่ 13 แผ่นที่ 2 Litres ปริมาณน้ำมัน Dip cms. ระดับความสูง

10 ระบบวัดปริมาณน้ำมันอัตโนมัติ ( Automatic Tank Gauging System )
เป็นระบบที่ใช้คำนวณหาปริมาตรของน้ำมันในถังเก็บ ซึ่งติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมเฉพาะใช้ทำการคำนวณ

11 การอ่านค่า ให้ดูที่ค่าคำนวณปริมาตรสุทธิ (NSV)


ดาวน์โหลด ppt การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้งในคลังน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google