งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้ง ในคลังน้ำมัน โดย กรมธุรกิจพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้ง ในคลังน้ำมัน โดย กรมธุรกิจพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้ง ในคลังน้ำมัน โดย กรมธุรกิจพลังงาน

2 วิธีการวัดปริมาณน้ำมัน มี ๒ แบบคือ ๑. วิธีการวัดน้ำมันโดยการทิ้ง ดิ่ง ๒. วิธีการวัดน้ำมันด้วย ระบบวัดปริมาณน้ำมัน อัตโนมัติ (ATG)

3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระดับน้ำมัน ลูกดิ่ง (Plum bob) วัสดุทำด้วย ทองเหลือง เทปวัดน้ำมัน (Sounding Tape) น้ำยาตรวจสอบน้ำ (Water finding paste) ทาที่ลูกดิ่ง และ น้ำยาวัด น้ำมัน (Oil gauging paste) ทาที่ เทปวัดน้ำมัน

4 อุปกรณ์นิรภัย ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับ น้ำมัน หมวกนิรภัย รองเท้า นิรภัย ไฟฉายชนิดป้องกัน การระเบิด เสื้อแขนยาว ( ทำจาก ผ้าฝ้าย ) คลังน้ำมันจะมีเตรียม ไว้ให้

5 ข้อปฏิบัติในการตรวจวัดระดับน้ำมัน ๑.ปิดโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ สื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าภายใน บริเวณเขตคลังน้ำมัน ๒.ห้ามพกพาหรือนำพา ไฟแช็คหรืออุป กรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้า ภายในบริเวณเขตคลังน้ำมัน

6 วิธีการวัดน้ำมันโดยการทิ้งดิ่ง 1. นำลูกดิ่งติดกับปลายเทปวัดน้ำมันแล้ว หย่อนลงในช่องตรวจวัดน้ำมัน ปล่อยให้ตกลง ไปจนสัมผัสกับพื้นถังแล้วดึงเทปวัดน้ำมันม้วน กลับ เพื่อตรวจเช็คระดับน้ำมันเบื้องต้น 2. เมื่อทราบระดับน้ำมันเบื้องต้นแล้ว ให้ ทาน้ำยาบริเวณระดับน้ำมันและทาน้ำยาสี เหลืองที่ปลายลูกดิ่งวัดเพื่อตรวจสอบว่ามีน้ำ ปน หลังจากนั้นให้หย่อนเทปวัดน้ำมันและอ่าน ค่าที่วัดตรงระดับน้ำมันจะเห็นเป็นเส้นตรง และ ตรวจดูที่ปลายลูกดิ่ง กรณีมีน้ำปนน้ำยาที่ทาจะ ปรากฏเป็นสีแดง จะต้องนำค่าระดับน้ำที่ปนไป หักลบกับระดับน้ำมัน เพื่อหาปริมาณน้ำมันที่ แท้จริง เมื่อได้ค่าที่ถูกต้องแล้วจึงนำค่าที่ได้ไป เทียบกับตารางปริมาณน้ำมัน

7 วิธีการวัดน้ำมันโดยการทิ้งดิ่ง ลูกดิ่ง (Plum bob) ทา น้ำยาตรวจสอบน้ำจะ ปรากฎเป็นสีแดงเมื่อมีน้ำ ปน ถังน้ำมัน น้ำมัน น้ำ ระดับน้ำมัน ( ทาน้ำยาวัดน้ำมันที่เทป วัดน้ำมัน ) เทปวัดน้ำมัน (Sounding Tape) ระดับน้ำ ( ทาน้ำยาตรวจสอบ น้ำที่ลูกดิ่ง )

8 ข้อมูลตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถัง DIP CMS ( ระดับ ความสูง ) VOLUME LITRES ( ปริมาณน้ำมัน ) แผ่นที่ 1

9 ข้อมูลตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถัง Dip cms. ระดับความสูง Litres ปริมาณ น้ำมัน DIP CMS ( ระดับ ความสูง ) VOLUME LITRES ( ปริมาณน้ำมัน ) แผ่นที่ 13 แผ่นที่ 2...

10 ระบบวัดปริมาณน้ำมันอัตโนมัติ ( Automatic Tank Gauging System ) เป็นระบบที่ใช้คำนวณหาปริมาตรของน้ำมัน ในถังเก็บ ซึ่งติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณพร้อม กับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมเฉพาะใช้ทำการ คำนวณ

11 การอ่านค่า ให้ดูที่ค่าคำนวณปริมาตรสุทธิ (NSV) ค่า NSV


ดาวน์โหลด ppt การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้ง ในคลังน้ำมัน โดย กรมธุรกิจพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google