งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความมหัศจรรย์. โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป. ปจ.1 ความมหัศจรรย์ ของนิ้วมือ กับการท่องสูตร คูณ แม่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความมหัศจรรย์. โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป. ปจ.1 ความมหัศจรรย์ ของนิ้วมือ กับการท่องสูตร คูณ แม่ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความมหัศจรรย์

2 โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป. ปจ.1 ความมหัศจรรย์ ของนิ้วมือ กับการท่องสูตร คูณ แม่ 9

3 ความเป็นมา ( เกรินนำ ) จากเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี คือ ด. ช. ศุภวิชญ์ บุญเพ็ง ต้องทำการท่องสูตรคูณในแม่ 9 และก็ว่าสูตรคูณในแม่ นั้นยาก ท่องไม่ค่อยได้ จึงได้ปรึกษา และหาวิธีการให้ ปีการศึกษา 2551 เรียนอยู่ ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กล่าวคือ วิธีการนี้ ได้มาตั้งแต่ ปี 2526 ตอน สมัยเรียนหนังสือ เมื่อยี่สิบกว่าปี คุณครูกัลยา แสงมรกต ( ครูวัดประตู น้ำท่าไข่ อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา ) ซึ่งเป็นป้า ให้ไว้... เนื่องจากป้าเป็นครูสอนเด็กโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ ( โรงเรียนเล็ก ๆ ) ป้าจบเอก คณิตศาสตร์ ท่านให้หลักการไว้ คือ 9 มหัศจรรย์ ( นิ้วมือมหัศจรรย์ ) สูตรคูณแม่ 9 ข้าพเจ้าได้ทำการถ่ายทอด และนำไปใช้กับลูก และ หลาน ๆ ได้ผลเป็นอย่างดี

4 ลักษณะของนิ้วมือ แสดงการพับนิ้วมือ * นิ้วที่ถูกพับลง เป็นเส้นแบ่งหลัก ด้านซ้ายมือเป็นหลัก สิบ และด้านขวามือ เป็นหลักหน่วย * * อุปกรณ์ คือ นิ้วมือ ซึ่งเป็นอวัยวะในร่างกายของเรา สามารถนำมาท่องสูตรคูณได้ *

5 “ การใช้นิ้วในการท่องสูตร คูณ แม่ 9 ” พับนิ้วที่หนึ่ง ฝั่งซ้ายของนิ้วที่หนึ่งจะเป็น 0 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 9 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 1 เป็น 9 พับนิ้วที่สอง ฝั่งซ้ายของนิ้วที่สองจะเป็น 1 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 8 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 2 เป็น 18 พับนิ้วที่สาม ฝั่งซ้ายของนิ้วที่สามจะเป็น 2 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 7 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 3 เป็น 27

6 “ การใช้นิ้วในการท่องสูตร คูณ แม่ 9 ” พับนิ้วที่สี่ ฝั่งซ้ายของนิ้วที่สี่จะเป็น 3 นิ้ว ฝั่งขวา เป็น 6 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 4 เป็น 36 พับนิ้วที่ห้า ฝั่งซ้ายของนิ้วที่ห้าจะเป็น 4 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 5 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 5 เป็น 45 พับนิ้วที่หก ฝั่งซ้ายของนิ้วที่หกจะเป็น 5 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 4 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 6 เป็น 54

7 “ การใช้นิ้วในการท่องสูตร คูณ แม่ 9 ” พับนิ้วที่เจ็ด ฝั่งซ้ายของนิ้วที่เจ็ดจะเป็น 6 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 3 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 7 เป็น 63 พับนิ้วที่แปด ฝั่งซ้ายของนิ้วที่แปดจะเป็น 7 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 2 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 8 เป็น 72 พับนิ้วที่เก้า ฝั่งซ้ายของนิ้วที่เก้าจะเป็น 8 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 1 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 9 เป็น 81

8 “ การใช้นิ้วในการท่องสูตร คูณ แม่ 9 ” พับนิ้วที่สิบ ฝั่งซ้ายของนิ้วที่สิบจะเป็น 9 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 0 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 10 เป็น 90 พับนิ้วที่หนึ่ง ฝั่งซ้ายของนิ้วที่หนึ่งจะเป็น 0 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 9 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 11 เป็น 99 (90 + 9 = 99) พับนิ้วที่สอง ฝั่งซ้ายของนิ้วที่สองจะเป็น 1 นิ้ว ฝั่ง ขวา เป็น 8 นิ้ว อ่านว่า 9 คูณ 12 เป็น 108 (99 + 9 = 108) อ่านเฉพาะเศษ

9 สูตรคูณ แม่อื่น ๆ ก็สามารถใช้นิ้วได้เช่นกัน ฝึกคิดหาด้วยตนเอง “ ต่อยอด ”


ดาวน์โหลด ppt ความมหัศจรรย์. โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป. ปจ.1 ความมหัศจรรย์ ของนิ้วมือ กับการท่องสูตร คูณ แม่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google