งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33 ชั้น ม.6/1 ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33 ชั้น ม.6/1 ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33 ชั้น ม.6/1 ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

2

3 ในการอันลับล้นพ้นไปแล้วในครั้ง ก่อน ภิกษุหนึ่งได้พระพรชื่อพระมาลัย เทพเถร อาศัยบ้านกำโพดชนบทโรหเจน อันเป็นบริเวณในแว่นแคว้นแดน ลังกา พระเถรนั้นเธอมีฤทธิ์ประสิทธิด้วย ปัญญา มีศีลครองสิกขาฌานะสมาบัติ บริบูรณ์ สิ้นกิเลสประเสริฐศักดิ์สันโดษนัก ใครจักปูน รู้หลักศรัทธาพูนใจละเอียดทรง พระธรรม์ ฯลฯ ปรากฏด้วยรู้หลักมีฤทธิ์นักถึง อรหันต์ อุปมาเหมือนพระจันทร์อันปรากฏ ในเวหา คราวนั้นเสด็จลงไปในนรกด้วย กรุณา เพื่อจะให้เขาสั่งมาแล้วจะบอกแก่ ญาติพลัน พระโมคคัลลาน์ผู้สาวกโปรดนรก ทุกทุกวัน ครั้นแล้วโปรดชาวสวรรค์ด้วยพระ ธรรมอันฉับเฉียว พระมาลัยเทพเถรบ่แปลกกันดุจ พิมพ์เดียว รู้ธรรมอันฉลาดเฉลียวอานุภาพ เหมือนคันนา ฯลฯ

4 พระมาลัยเทวเถระโปรดยมโลก

5 สัตว์นรกสั่งความพระมาลัย

6 ขุมนรกผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

7 ขุมนรกผู้ที่ลักขโมย ทรัพย์สิน

8 ขุมนรกผู้ที่ผิดลูก - ผิดผัว - ผิดเมียผู้อื่น

9 ขุมนรกผู้ที่ พูดโกหก หลอกลวง ต้มตุ๋น

10 ขุมนรกผู้ที่เสพย์สิ่งเสพติด สุรา ยาบ้า

11 ขุมสำหรับคนไม่มีความละอายถูกถลกหนังหน้า

12 ขุมนรกตัดลิ้นร้อยกรามผู้ที่กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น

13 ขุมนรกบดร่างวิญญาณ พวกฆ่าทำลายชีวิตคนและสัตว์

14 ขุมนรกตัดทอนแขนขา พวกขโมย ฉกชิงวิ่งราว ปล้นฆ่า

15 ขุมนรกนำมันร้อนกระเด็นใส่ร่าง พวกเขียนหนังสือกับถ่ายภาพลามก

16 ขุมนรกงูพิษ พวกปากหวาน คอยยุแหย่ให้คนหลงผิดฆ่าทำลาย กัน

17 ขุมนรกกรอกยา นักค้ายาเสพติด

18 ขุมนรกน้ำร้อนลวกมือ คนที่ชอบฉก ชิงวิ่งราว พวกที่ชอบหลอกลวงคนอื่น

19 ขุมนรกประหารใจ คนอิจฉาริษยา เมื่อผู้อื่นได้ดีกว่าตน

20 ขุมนรกผึ้งพิษต่อยพวกที่แอบอ้างสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ไปหลอกลวงผู้อื่น

21 ขุมนรกกำเหล็กไฟ ทรมานพวกที่ใช้ มือทำร้ายผู้อื่น

22 ขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็ก พวกที่พูดจาหลอกลวงเพื่อเอาสิ่งที่ตน ต้องการ

23


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33 ชั้น ม.6/1 ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google