งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SE WEBSITE REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SE WEBSITE REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SE WEBSITE REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao

2 SE WEBSITE Nonfunctional requirement 1. เข้าใช้ผ่านทาง http://se.ict.up.ac.th/sehttp://se.ict.up.ac.th/se 2. ใช้งาน 24/7 3. พัฒนาด้วย php+css+html5+javascript(jquery)+mysql

3 SE WEBSITE Functional requirement 1. กลุ่มระบบสมาชิก (1) 2. กลุ่มระบบปฏิทิน (2) 3. กลุ่มระบบจัดการข้อมูลสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (1) 4. กลุ่มระบบจัดการสารสนเทศสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (1)

4 SE WEBSITE Functional requirement 1. กลุ่มระบบสมาชิก 1. ใช้ระบบสมาชิกจากเฟซบุ๊ค login logout register 2. สมาชิกเพิ่มรายละเอียดเองได้ ( รหัส ชื่อ นามสกุล วันเดือน ปีเกิด ภูมิลำเนา รูป...) 3. สร้างทำเนียบรุ่นแต่ละชั้นปี โดยนำข้อมูลสมาชิกที่เพิ่มเข้า มาแสดง

5 SE WEBSITE Functional requirement 2. กลุ่มระบบปฏิทิน 1. สมาชิกสร้างปฏิทินของตัวเองได้ 2. ค้นหาและแสดงผลปฎิทินของแต่ละสมาชิก ( นิสิตและ อาจารย์ ) 3. ค้นหาและแสดงผลปฎิทินแบบรวมของนิสิตแต่ละปี การศึกษา ( ปี 1 – 8 คงสภาพนิสิต ) 4. ค้นหาและแสดงผลปฎิทินแบบรวมของนิสิตทุกชั้นปี 5. ค้นหาและแสดงผลปฎิทินแบบรวมของอาจารย์ทุกคน 6. ค้นหาและแสดงผลปฎิทินแบบรวมของอาจารย์และนิสิต ( ปี 1 – 8 คงสภาพนิสิต )

6 SE WEBSITE Functional requirement 3. กลุ่มระบบจัดการข้อมูลสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1. จัดการข้อมูลหลักสูตรสาขา ( มคอ.1 มคอ.2) 2. จัดการข้อมูลรายวิชาทั้งหมดในสาขาวิชา โดยแบ่งเป็น หมวดหมู่ตาม มคอ.2 3. จัดการตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยดึงรหัสและ ชื่อวิชาจากหัวข้อที่ 2

7 SE WEBSITE Functional requirement 4. กลุ่มระบบจัดการสารสนเทศสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1. จัดการวิดีโอและสไลด์แนะนำสาขาวิชาทั้งหมด 2. จัดการอัลบั้มภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในสาขา 3. โพสต์และแสดงความเห็นในทุกๆ หัวข้อ โดยมีการเก็บ ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล 4. ค้นหาข้อมูลในทุกๆ หัวข้อได้

8 กลุ่มงาน หัวข้อ 1234 กลุ่ม 35,124


ดาวน์โหลด ppt SE WEBSITE REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google