งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฟื่องฟ้า ชื่อสามัญ Bougainvillea ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainville Spp. ชื่อวงศ์ NYCAGINACEAE ชื่ออื่น - ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประเภทเถาเลื้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฟื่องฟ้า ชื่อสามัญ Bougainvillea ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainville Spp. ชื่อวงศ์ NYCAGINACEAE ชื่ออื่น - ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประเภทเถาเลื้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฟื่องฟ้า ชื่อสามัญ Bougainvillea ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainville Spp. ชื่อวงศ์ NYCAGINACEAE ชื่ออื่น - ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประเภทเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาว ประมาณ 1-10 เมตร มีลำเถาแข็งแรง เลื้อยไปได้ไกล ผิวลำต้นสีเทาหรือสี น้ำตาลลำต้นมีหนามคมแหลมยาว ประมาณ 0.51 เซนติเมตรติดอยู่เป็น ระยะๆ ลักษณะของทรงพุ่ม ใบเป็นใบ เดี่ยวแตกตามเถาลักษณะรูปไข่ปลาย ใบแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบพื้นใบ ใบมีสีเขียว ขนาดใบกว้าง 2 - 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อตามส่วน ยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ 3 กลีบ ส่วนดอกจะมีดอกเล็กสีขาว กลีบดอก จะมีขนาดและสีสันแตกต่างกันตาม ชนิดพันธุ์ ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ

2 หูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa Linn. ชื่ออื่น : โคน ( นราธิวาส ), ดัดมือ ตัด มือ ( ตรัง ), ตาปัง ( พิษณุโลก, สตูล ), ตาแปห์ ( มลายู - นราธิวาส ), หลุมปัง ( สุราษฎร์ธานี ), หู กวาง ( ภาคกลาง ) ชื่อสามัญ : Bengal Almond, Indian Almond, Sea Almond วงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้น เปลือกเรียบ กิ่งแตกรอบลำ ต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ตอนปลาย กิ่ง ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบสอบแคบ เว้า ออกดอกเป็นช่อ ตามซอกใบ ขนาดเล็ก สีขาวนวล ผลเป็น รูปไข่หรือรูปรีป้อมๆ แบนเล็กน้อย เมื่อ แห้งสีดำคล้ำ ประโยชน์ เปลือกและผลมีรสฝาดมาก ใช้แก้ ท้องเสีย ย้อมหนังสัตว์ ทำหมึก เมล็ด ในผลรับประทานได้ ให้น้ำมัน คล้าย น้ำมันอัลมอนด์

3 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa. ลักษณะทั่วไป โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบตามเรือกสวนไร่นาและตามป่า เบญจพรรณทั่วๆ ไปลำต้นมีความสูง ประมาณ 5–12 โมก ชื่อสามัญ : Moke ชื่ออื่น : โมกหลวง ประโยชน์ รากใช้รักษาโรคผิวหนัง แก้พิษสัตว์ กัดต่อย ใบ ใช้ขับน้ำเหลือง ดอก เป็นยาระบาย เปลือก เป็นยาเจริญ อาหาร รักษาโรคไต ยางจากต้นแก้ บิด มักปลูกเป็นไม้ประดับ วงศ์ : APOCYNACEAE

4 ชื่อวิทยาศาสตร์ :Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ เรือน ยอดทรงกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน แตกเป็นสะเก็ดเล็ก ทุกส่วนของต้น มีน้ำยางสีขาวเป็นพิษ รำเพย ชื่อสามัญ : Yellow oleander, Lucky bean, Trumpet flower, Lucky nut ชื่ออื่น - ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ

5 เศรษฐีเรือนนอก ชื่อวิทยาศาสตร์ :Chlorophytum bichetii (Karrer) Backer. ชื่อวงศ์ : Liliaceae ชื่อสามัญ : St. Bernard's ลักษณะทั่วไป ไม้คลุมดิน ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ อยู่ใต้ ผิวดิน แตกใบขึ้นเป็นพุ่ม รากมักจะมี ตุ้มสีขาวสำหรับเก็บสะสมอาหารและ น้ำ ชื่ออื่น - ประโยชน์ มีสรรพคุณในทางคุ้มครองป้องกันภัย เป็นว่านเสี่ยงทายฐานะหากว่านเจริญ งอกงามผู้เลี้ยงก็จะมีฐานะ เจริญรุ่งเรืองด้วย

6 ชื่อวิทยาศาสตร์ :Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมทึบ กิ่ง ห้อยย้อย เปลือกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาล เข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ไม่เป็น ระเบียบ ประโยชน์ เป็นไม้ประดับและปลูกเป็นสวนป่า ปลูกเป็นรั้วบ้าน ปลูกทำพื้นและเผ่า ถ่าน กระถินณรงค์ ชื่ออื่น - ชื่อวงศ์ : LeguminosaeMimosoideae ชื่อสามัญ : Black wattle, Wattle

7 โกสน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum Blume ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทรงพุ่มรูปไข่ แน่นทึบ ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Garden croton ชื่ออื่น : กรีสาเก โกรต๋น ประโยชน์ ใช้เป็นสมุนไพร เดิมชาวพื้นเมืองใน หมู่เกาะอินดีส ตะวันออก จะนำใบ โกสนพันธุ์ ริดเลย์ มาแช่น้ำให้ หญิง ที่เพิ่งคลอดบุตรใช้อาบ และชาว พื้นเมืองในแหลมมลายู จะนำรากมา บดทาแผล ส่วนใบตำแล้ว พอก บริเวณท้องแก้โรคทางเดินปัสสาวะ ผิดปกติได้


ดาวน์โหลด ppt เฟื่องฟ้า ชื่อสามัญ Bougainvillea ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainville Spp. ชื่อวงศ์ NYCAGINACEAE ชื่ออื่น - ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประเภทเถาเลื้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google