งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระตุ้นให้ มัลเบอร์รี่ ( หม่อนพันธุ์ลูกดก ) ออก ผล การกระตุ้นให้ มัลเบอร์รี่ ( หม่อนพันธุ์ลูกดก ) ออก ผล โดย นายอภิชาต ฟองสินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระตุ้นให้ มัลเบอร์รี่ ( หม่อนพันธุ์ลูกดก ) ออก ผล การกระตุ้นให้ มัลเบอร์รี่ ( หม่อนพันธุ์ลูกดก ) ออก ผล โดย นายอภิชาต ฟองสินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระตุ้นให้ มัลเบอร์รี่ ( หม่อนพันธุ์ลูกดก ) ออก ผล การกระตุ้นให้ มัลเบอร์รี่ ( หม่อนพันธุ์ลูกดก ) ออก ผล โดย นายอภิชาต ฟองสินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุม ภวาปี จังหวัดอุดรธานี

2 มัลเบอร์รี่ เป็นพันธุ์หม่อนชนิดหนึ่งที่ปลูก ในประเทศไทย แต่เป็นหม่อนที่ให้ผลดก จึงนิยมปลูกเพื่อรับประทานผล บางคนก็ เรียกว่า “ หม่อนพันธุ์ลูกดก ” ซึ่งผล หม่อนเมื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม จะอุดมไปด้วย วิตามินและแร่ธาตุ อาทิ กรดโฟ ลิก (Folic acid) มัลเบอร์รี่ เป็นพันธุ์หม่อนชนิดหนึ่งที่ปลูก ในประเทศไทย แต่เป็นหม่อนที่ให้ผลดก จึงนิยมปลูกเพื่อรับประทานผล บางคนก็ เรียกว่า “ หม่อนพันธุ์ลูกดก ” ซึ่งผล หม่อนเมื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม จะอุดมไปด้วย วิตามินและแร่ธาตุ อาทิ กรดโฟ ลิก (Folic acid) ซึ่งพบว่า ทารกที่เกิดจากมารดาที่ขาด กรดโฟลิก มีความเสี่ยงที่จะพิการทาง สมองและประสาท ไขสัน หลัง นอกจากนั้น ยังพบสารต้านอนุมูล อิสระ เช่น แอนโธไชยานิน เควอซิติน ซึ่งพบว่า ทารกที่เกิดจากมารดาที่ขาด กรดโฟลิก มีความเสี่ยงที่จะพิการทาง สมองและประสาท ไขสัน หลัง นอกจากนั้น ยังพบสารต้านอนุมูล อิสระ เช่น แอนโธไชยานิน เควอซิติน ที่มีส่วนลดความเสี่ยงในการเกิด โรคมะเร็ง ตำรับยาโบราณมีการใช้ผล หม่อน ต้มบริโภคทั้งเนื้อและน้ำแก้โรคไข ข้ออักเสบ ท้องผูก โลหิตจาง และขับเสมหะ

3 การกระตุ้นให้หม่อนออกผล ผู้สนใจบางคนปลูกหม่อนแล้วไม่ ค่อยติดลูก หรือติดผลน้อย อาจ แก้ไขโดยการกระตุ้นให้หม่อนออก ผล โดยการโน้มกิ่งเมื่อหม่อน แตกกิ่งกระโดงใหม่ขึ้นมาในแต่ละ ปี ก็จะทำการโน้มกิ่งให้ปลายยอด ขนานกับพื้นดิน และก่อนจะโน้มกิ่ง จะต้องริดใบหม่อนออกให้หมด ก่อนพร้อมทั้งตัดยอดส่วนที่เป็นกิ่ง สีเขียวออกยาวประมาณ 30 เซนติเมตรออกก่อน

4

5 ส่วนระยะเวลาของการโน้มกิ่งจะอยู่ ในช่วง เดือน กันยายน - เดือนมกราคม ในปีถัดไป แล้วแต่ว่าจะเลือกให้หม่อน ติดดอกออกผลในช่วงระยะเวลาไหน ซึ่งโดยปกติจะสามารถเก็บเกี่ยวผล หม่อนได้หลังจากทำการโน้มกิ่ง ประมาณ 60 วัน และมีระยะเวลาเก็บ เกี่ยวผลหม่อน ประมาณ 30 วัน

6 การให้น้ำหม่อนเพื่อเก็บผลสด มี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้น้ำ หม่อนในระยะที่หม่อนติดผล เรียบร้อยแล้ว หากต้นหม่อนขาดน้ำ ในระยะนี้จะทำให้ผลหม่อนฝ่อก่อนที่ จะสุก หรือทำให้ผลหม่อนมีขนาดเล็ก กว่าปกติ ส่วนการให้น้ำในระยะอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

7 จบแล้ว ครับ...


ดาวน์โหลด ppt การกระตุ้นให้ มัลเบอร์รี่ ( หม่อนพันธุ์ลูกดก ) ออก ผล การกระตุ้นให้ มัลเบอร์รี่ ( หม่อนพันธุ์ลูกดก ) ออก ผล โดย นายอภิชาต ฟองสินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google