งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O นิพจน์และตัว ดำเนินการ. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ สามารถสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดของชนิดตัวดำเนินการต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O นิพจน์และตัว ดำเนินการ. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ สามารถสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดของชนิดตัวดำเนินการต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O นิพจน์และตัว ดำเนินการ

2 วัตถุประสงค์ สามารถสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดของชนิดตัวดำเนินการต่าง ๆ ในภาษาซีได้ สามารถนำตัวดำเนินการชนิดต่าง ๆ ไปใช้งาน กับนิพจน์ได้ถูกต้อง บอกลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการได้ เจข้าใจหลักการเปลี่ยนชนิดข้อมูล และเปลี่ยน ชนิดข้อมูลได้

3 นิพจน์ ans = 100 – 50 Score = midterm + final + quiz income =salary + (ot + rate) + bonus-tax Result =

4 ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์

5 ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (a=10, b=2)

6 ตัวดำเนินการยูนารี ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (a=10, b=2)

7 ตัวดำเนินการยูนารี การเพิ่มค่าทีละหนึ่ง (Increment) การลดค่าทีละหนึ่ง (Decrement) สามารถใช้ a++ หรือ ++a มีความหมาย เท่ากับ a=a+1 สามารถใช้ b-- หรือ --b มีความหมายเท่ากับ b=b-1

8 ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

9 ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการตรรกะ

10 ตัวดำเนินการ ตารางค่าความจริง

11 ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการกำหนดค่าแบบผสม

12 ตัวดำเนินการกับลำดับ ความสำคัญ

13 ตัวดำเนินการกับลำดับ ความสำคัญ ans = 2 * 3 / / – / 8 6 / / – / / – / – – –

14 L/O/G/O Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O นิพจน์และตัว ดำเนินการ. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ สามารถสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดของชนิดตัวดำเนินการต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google