งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O นิพจน์และตัว ดำเนินการ. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ สามารถสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดของชนิดตัวดำเนินการต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O นิพจน์และตัว ดำเนินการ. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ สามารถสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดของชนิดตัวดำเนินการต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O นิพจน์และตัว ดำเนินการ

2 www.themegallery.com วัตถุประสงค์ สามารถสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดของชนิดตัวดำเนินการต่าง ๆ ในภาษาซีได้ สามารถนำตัวดำเนินการชนิดต่าง ๆ ไปใช้งาน กับนิพจน์ได้ถูกต้อง บอกลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการได้ เจข้าใจหลักการเปลี่ยนชนิดข้อมูล และเปลี่ยน ชนิดข้อมูลได้

3 www.themegallery.com นิพจน์ ans = 100 – 50 Score = midterm + final + quiz income =salary + (ot + rate) + bonus-tax Result = 5 + 2 + 4

4 www.themegallery.com ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์

5 www.themegallery.com ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (a=10, b=2)

6 www.themegallery.com ตัวดำเนินการยูนารี ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (a=10, b=2)

7 www.themegallery.com ตัวดำเนินการยูนารี การเพิ่มค่าทีละหนึ่ง (Increment) การลดค่าทีละหนึ่ง (Decrement) สามารถใช้ a++ หรือ ++a มีความหมาย เท่ากับ a=a+1 สามารถใช้ b-- หรือ --b มีความหมายเท่ากับ b=b-1

8 www.themegallery.com ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

9 www.themegallery.com ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการตรรกะ

10 www.themegallery.com ตัวดำเนินการ ตารางค่าความจริง

11 www.themegallery.com ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการกำหนดค่าแบบผสม

12 www.themegallery.com ตัวดำเนินการกับลำดับ ความสำคัญ

13 www.themegallery.com ตัวดำเนินการกับลำดับ ความสำคัญ ans = 2 * 3 / 4 + 4 / 4 + 8 – 2 + 5 / 8 6 / 4 + 4 / 4 + 8 – 2 + 5 / 8 1 + 4 / 4 + 8 – 2 + 5 / 8 1 + 1 + 8 – 2 + 0 2 + 8 – 2 + 0 10 – 2 + 0 8 + 0 8

14 L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O นิพจน์และตัว ดำเนินการ. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ สามารถสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดของชนิดตัวดำเนินการต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google