งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนอีสาน หลายคน คงรู้จักคุ้นเคยและ ได้ลิ้มชิมรส กันมา บ้างแล้ว ชาว อีสานมีวถีการ ดำเนินชีวิตที่เรียบ ง่ายเช่นเดียวกับ การที่รับประทาน อาหารอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนอีสาน หลายคน คงรู้จักคุ้นเคยและ ได้ลิ้มชิมรส กันมา บ้างแล้ว ชาว อีสานมีวถีการ ดำเนินชีวิตที่เรียบ ง่ายเช่นเดียวกับ การที่รับประทาน อาหารอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 คนอีสาน หลายคน คงรู้จักคุ้นเคยและ ได้ลิ้มชิมรส กันมา บ้างแล้ว ชาว อีสานมีวถีการ ดำเนินชีวิตที่เรียบ ง่ายเช่นเดียวกับ การที่รับประทาน อาหารอย่าง ง่ายๆ มักจะ รับประทานได้ทุก อย่าง เพื่อการ ดำรงชีวิตอยู่ให้ สอดคล้องกับ ธรรมชาติของภาค อีสาน ชาวอีสาน จึงรู้จักแสวงหาสิ่ง ต่างๆที่สามารถ รับประทานได้ใน ท้องถิ่น มา ดัดแปลงเป็น อาหารรับประทาน อาหารอีสานเป็น อาหารที่มีความ แตกต่างจากอาหาร ของภาคอื่นๆ และ เข้ากับวิถีการ ดำเนินชีวิตที่เรียบ ง่ายของชาว อีสาน อาหารของ ชาวอีสานในแต่ละ มื้อจะเป็นอาหาร ง่ายๆเพียง 2-3 จาน ซึ่งทุกมื้อ จะต้องมีผักเป็น ส่วนประกอบหลัก พวกเนื้อส่วนใหญ่ จะเป็นเนื้อปลาหรือ เนื้อวัวเนื้อควาย ความพึงพอใจ ในรสชาติอาหาร ของชาวอีสานนั้น ไม่มีตายตัวแล้วแต่ ความชอบของ บุคคล แต่อาหาร พื้นบ้านอีสานส่วน ใหญ่แล้วจะออก รสชาติไปทาง เผ็ด เค็ม และ เปรี้ยว เครื่องปรุง อาหารอีสานที่ สำคัญและแทบ ขาดไม่ได้ เลย คือ ปลา ร้า ซึ่งที่เกิดจาก ภูมิปัญญาด้านการ ถนอมอาหารของ บรรพบุรุษของชาว อีสาน ถ้าจะกล่าว ว่าชาวอีสานทุก ครัวเรือนต้องมีปลา ร้าไว้ประจำครัวก็คง ไม่ผิดนัก ปลาร้า ใช้เป็นส่วนประกอบ หลักของอาหารได้ ทุก ประเภท เหมือนกั บที่ชาวไทยภาค กลางใช้น้ำปลา

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt คนอีสาน หลายคน คงรู้จักคุ้นเคยและ ได้ลิ้มชิมรส กันมา บ้างแล้ว ชาว อีสานมีวถีการ ดำเนินชีวิตที่เรียบ ง่ายเช่นเดียวกับ การที่รับประทาน อาหารอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google