งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11.7 วิธีการศึกษา Soil Erosion 10.7.1 Observation Method 10.7.1.1 การวัด Soil erosion โดยใช้การขึงลวดปล่อยดิ่ง ระดับดิน เดิม ระดับดิน ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11.7 วิธีการศึกษา Soil Erosion 10.7.1 Observation Method 10.7.1.1 การวัด Soil erosion โดยใช้การขึงลวดปล่อยดิ่ง ระดับดิน เดิม ระดับดิน ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11.7 วิธีการศึกษา Soil Erosion 10.7.1 Observation Method 10.7.1.1 การวัด Soil erosion โดยใช้การขึงลวดปล่อยดิ่ง ระดับดิน เดิม ระดับดิน ใหม่

2 11.7.1.2 วิธีปักหมุด (Spike Method) ระดับดิน เดิม ระดับดิน ใหม่

3 11.7.2 Research Experiment 10.7.2.1 Soil erosion plot Uniform site ต้องมี slope เท่ากัน Aspect เหมือนกัน Elevation เท่ากัน etc. - ท่อจากถังตะกอนที่ 1 ไปยังถังตะกอนที่ 2 มี 1 ช่อง - ปล่อยให้น้ำไหลล้น จากถังที่ 1 จำนวน 9 ช่อง

4 แปลงทดลองในพื้นที่ การเกษตร ( ยางพาราให้ ผลผลิตแล้ว ) แปลงทดลองในพื้นที่ การเกษตร ( สับปะรด )

5 11.7.2.2 Small watershed study * Weir ( เขื่อนวัดน้ำ )

6 11.7.2.3 ใช้ USLE (Universal Soil-Loss Equation) A = R K C P S L A = Soil loss (tons/acre) R = Rainfall erosive index EI 30max K = Soil Erodibility Factors C = Crop Management Factors P = Conservation Practice Factors S = Slope Factors L = Slope Length Factors สมการ USLE เกิดขึ้นใน USA ซึ่งใช้การศึกษา จากแปลงทดลองทำการเกษตรกรรมจำนวน มากมายทั่วไปประเทศ USA นำมาสรุปเข้า ด้วยกันเป็นการกระทำร่วมกันของทุกตัวแปรใน สมการ

7 ลักษณะโครงสร้างของการเกิด Soil Loss Soil Loss = f {(Erosivity)(Erodibility )} Rainf all Kinet ic Energ y (KE) Soil Physical properti es Soi l Mg t. Crop Mgt. Manage ment A = R x K x LS x P x C

8 General Flow Chart of USLE User inputs to describe specific site Data files previously defined by user USLE Computations R K LS C P Location Soil Topography Land Use City (Weather) Database Plant Database Operations Database A-USLE Soil Loss Estimate

9 กระบวนการยึดนํ้ า ของพืชและการกักเก็บ นํ้ าผิวหน้าดิน ฝน กระบวนการการซึมนํ้ า ผ่านผิวดิน น้ำท่า การกัดชะและเคลื่อนย้าย ตะกอนโดยน้ำบ่าหน้าดิน การกัดชะและเคลื่อนย้าย ตะกอนโดยน้ำฝน สมรรถนะการ พัดพาตะกอน ปริมาณดิน ตะกอนพังหมด ผลผลิต ตะกอน ผลผลิต น้ำท่า มโนทัศน์ของการศึกษาวิจัยผลกระทบด้านมลพิษตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำ


ดาวน์โหลด ppt 11.7 วิธีการศึกษา Soil Erosion 10.7.1 Observation Method 10.7.1.1 การวัด Soil erosion โดยใช้การขึงลวดปล่อยดิ่ง ระดับดิน เดิม ระดับดิน ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google