งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ อำเภอต้นแบบ. ไฟล์รายชื่ออำเภอ มี 3 แผ่นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ อำเภอต้นแบบ. ไฟล์รายชื่ออำเภอ มี 3 แผ่นงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ อำเภอต้นแบบ

2 ไฟล์รายชื่ออำเภอ มี 3 แผ่นงาน

3

4

5 ผลลัพธ์หลังจากดับเบิลคลิกที่ไฟล์ โปรแกรมสร้างอำเภอ

6 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์อำเภอสรรคบุรี จะต้องมีไฟล์ 4 ไฟล์ ให้เริ่มทำงานกับไฟล์ข้อมูลหน่วยก่อน

7 ไฟล์ข้อมูลหน่วย (อยู่ในโฟลเดอร์อำเภอ …….)

8

9 ผลลัพธ์หลังจากดับเบิลคลิกที่ไฟล์ โปรแกรมสร้างหน่วย โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ยอดรวม อำเภอต้นแบบโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ตำบล ต้นแบบโดยอัตโนมัติ

10

11

12 !!! ต้องบันทึกข้อมูลเรียงจากบนลงล่าง ตามลำดับข้อ !!!!

13 โฟลเดอร์ไม่ มีข้อมูล

14 !!! ต้องทำงานให้ครบทุกอำเภอ !!!!

15

16

17

18

19

20 Office 2003 Office 2007

21

22

23

24 แนวทางการติดตั้ง โฟลเดอร์และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

25 PC 1PC 2 PC 3 สนง. กกต. จว. กกต. เขต อนุฯ เขต - ติดตั้งไฟล์ตำบลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อนุฯ เขต จัดเตรียมไว้ ( เกณฑ์เฉลี่ย 40 หน่วย : 1 เครื่อง ) - ติดตั้งไฟล์ยอดรวมอำเภอไว้ในเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ( ต้องอยู่ในโฟลเดอร์อำเภอ ) ในภาพคือ PC3 - เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจาก ส. ส.31 และ ส. ส.31/ บช แล้วให้ copy ไฟล์ตำบลดังกล่าวมารวม ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ยอดรวมอำเภอ (PC 3)


ดาวน์โหลด ppt ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ อำเภอต้นแบบ. ไฟล์รายชื่ออำเภอ มี 3 แผ่นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google