งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 01402311 ชีวเคมี I ภาคต้น 2557 เรื่อง Lipids ( ตอนที่ 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 01402311 ชีวเคมี I ภาคต้น 2557 เรื่อง Lipids ( ตอนที่ 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 01402311 ชีวเคมี I ภาคต้น 2557 เรื่อง Lipids ( ตอนที่ 1)

2 2 โครงสร้างโมเลกุลของ lipids โดยทั่วไปไม่ละลายน้ำ เพราะโครงสร้างส่วน ใหญ่เป็น hydrocarbon ไม่ค่อยพบเป็นโมเลกุลอิสระในสารละลาย แต่ อยู่รวมกับโปรตีน หรือรวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่ ไม่เชื่อมกันด้วยพันธะโควาเลนต์หลาย ๆ โมเลกุลเป็นโพลิเมอร์ แต่มักรวมตัวกันด้วยแรง non-covalent

3 3 กรดไขมัน (Fatty Acids) เป็น lipids ที่ง่ายที่สุด เป็นองค์ประกอบของ lipids อื่น ๆ ที่ซับซ้อน มากขึ้น ประกอบด้วยหมู่ carboxylic ต่อกับสาย hydrocarbon สาย hydrocarbon มีความยาวประมาณ 12-24 carbons

4 4 กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่ อิ่มตัว กรดไขมันอิ่มตัว Saturated fatty acid ไม่มีพันธะคู่ C=C ในส่วน hydrocarbon เช่น กรด stearic กรดไขมันไม่อิ่มตัว Unsaturated fatty acid มีพันธะคู่ C=C ในส่วน hydrocarbon เช่น กรด oleic

5 5 กรดไขมันที่ควรรู้จัก กรดไขมันอิ่มตัว Palmitic acid Stearic acid รหัสย่อ 16:0 18:0 จุดหลอมเหลว (°C) 63.1 69.6 กรดไขมันไม่ อิ่มตัว Palmitoleic acid Oleic acid Linoleic acid Linolenic acid Arachidonic acid 16:1c  9 18:1c  9 18:2c  9,12 18:3c  9,12,15 20:4c  5,8,11,14 0 16 5 -11 -50

6 6 กรดไขมันที่พบในธรรมชาติ ส่วนมากมีจำนวนคาร์บอนเป็นเลขคู่ ถ้ามีพันธะคู่ ( ไม่อิ่มตัว ) จะเป็นแบบ cis สัตว์ไม่สามารถสร้างกรดไขมัน PUFA ได้ ต้อง ได้จากอาหาร PUFA = polyunsaturated fatty acid

7 7

8 8 trans fat

9 9 ไขมันทรานส์ เชื่อว่ามีส่วนทำให้เกิดโรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด

10 10 Triacylglycerols: Fats

11 11 หน้าที่ของ Fats สร้างพลังงาน ในเมแทบอลิซึม ได้ ATP สร้างความร้อน เช่นในกรณีของ brown fat เป็นฉนวนกันความร้อน โดยเฉพาะในสัตว์ที่ อาศัยในเขตหนาว

12 12 สบู่และสารซักฟอก สบู่ เกิดจากปฏิกิริยา saponification เกิดจาก fat ทำปฏิกิริยากับ NaOH หรือ KOH สบู่ มีข้อเสียคือ ตกตะกอนในน้ำกระด้างที่มี แคลเซียมหรือแมกนีเซียม สารซักฟอกที่สังเคราะห์ขึ้น ไม่เกิดตะกอน เช่น SDS

13 13 ไข (Waxes) เกิดจาก long-chain fatty acid ทำปฏิกิริยา esterified กับ long-chain alcohol ไม่ละลายน้ำ พบในขนนกและใบพืชบางชนิด จุลินทรีย์ในทะเลใช้เป็นอาหารสะสม ขี้ผึ้ง ก็เป็น wax

14 14 ไขคาร์นู บา ไข ปลาวาฬ ขี้ผึ้ง

15 15 Lipids องค์ประกอบของ membrane Glycerophospholipids เช่น phosphatidylethanolamine phosphatidylcholine Sphingolipids และ Glycosphingolipids ประกอบด้วย sphingosine แทนที่ glycerol Glycoglycerolipids เช่น monogalactosyl diglyceride Cholesterol เป็นสารกลุ่ม steroids

16 16 Glycerophospholipids เรียกอีกชื่อว่า phosphoglycerides เป็น lipid ที่มีหมู่ phosphate อยู่ใน head group

17 17 Glycerophospholipids หมู่ X ถ้าเป็น H เรียกว่า phosphatidic acid ถ้าเป็นหมู่อื่น ก็ตั้งชื่อตามหมู่นั้น เช่น ถ้ามี ethanolamine มาต่อ ก็เรียกว่า phophatidylethanolamine หมู่ที่พบบ่อยคือ ethanolamine, choline, serine และ inositol

18 18 Sphingolipids ไม่มี glycerol เป็นองค์ประกอบ แต่เป็น sphingosine มาแทน Sphingosine ที่ต่อกับกรดไขมัน เรียกว่า ceramides ตัวอย่างของ sphingolipid ที่สำคัญคือ sphingomyelin

19 19 Glycosphingolipids เป็น sphingolipid ที่มี head group เป็นน้ำตาล อาจเรียกว่า glycolipids ทำหน้าที่เป็น blood group antigen นอกจากนี้ยังมีที่สำคัญคือ cerebroside และ ganglioside ซึ่งพบในเมมเบรนของเซลล์สมอง และระบบประสาท

20 20 Glycosphingolipids cerebroside

21 21 Glycosphingolipids Ganglioside

22 22 Glycoglycerolipids พบมากในเซลล์พืชและจุลินทรีย์ ไม่ค่อยพบใน เซลล์สัตว์ ตัวอย่างเช่น monogalactosyl diglyceride

23 23 Cholesterol ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ membrane เป็นสารในกลุ่ม steroid ซึ่งเป็นฮอร์โมน และ เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารอื่น ๆ หลายชนิด


ดาวน์โหลด ppt 1 01402311 ชีวเคมี I ภาคต้น 2557 เรื่อง Lipids ( ตอนที่ 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google