งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการด้านการจราจร การอบรมโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ หัวหน้าสถานีตำรวจ ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการด้านการจราจร การอบรมโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ หัวหน้าสถานีตำรวจ ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการด้านการจราจร การอบรมโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ หัวหน้าสถานีตำรวจ ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด เชียงใหม่

2 ภารกิจของกลุ่มงานจราจร จัดตั้งกองอำนวยการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ที่ หมาย เส้นทาง จัดรถนำขบวน VIP ควบคุมรถตู้รับส่งผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คัน จัดรถบัสรับส่งผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 6 คัน ( อาจเสริม ) จัดเตรียมลู่วิงสำหรับการ ทดสอบร่างกาย

3 ตำรวจประจำเส้นทาง และที่หมาย ศปก. จร. ณ รร. เชียงใหม่แกนด์ วิว ชุดประจำรถขบวน VIP ชุดประจำรถตู้ รับ - ส่ง 10 คัน ชุดประจำรถบัส 8 คัน ชุด เคลื่อนที่เร็ว - หน. ฝอ. ศปก. จร. - รอง ผอ. ศปก. จร. - เจ้าหน้าที่ ประจำ กอ. - หน. ฝอ. ศปก. จร. - รอง ผอ. ศปก. จร. - เจ้าหน้าที่ ประจำ กอ. รถยก อุปกรณ์ สนับสนุน การปฏิบัติ

4 การจัดตั้ง กองอำนวยการ ( กอ.) ตาราง ภารกิจ แผนที่ ตาราง เดินทาง การจัดทำ display สำหรับกอง อำนวยการ

5 รถยนต์เก๋ง 6 คัน รถ จยย. 2 คัน รถตู้ 10 คัน รถบัส 8 คัน รถยนต์เก๋ง 6 คัน รถ จยย. 2 คัน รถตู้ 10 คัน รถบัส 8 คัน สถานภาพกำลังพล / ยานพาหนะ กำลังพล สัญญาบัตร 60 นาย ประทวน 210 นาย รวม 270 นาย ยานพาหนะ

6 ภารกิจรถนำขบวน BMW 501 พ, ต. ต. เฉลิมพล ร. ต. อ. กฤษ ธัช ฯ Camry 503 พ. ต. ต. ศุภชัย ฯ ร. ต. อ. สุนทร ฯ Camry 601 พ. ต. ท. กฤษฎา ฯ ร. ต. อ. ชาญ ณรงค์เดช Camry 602 พ. ต. ท. มนตรี ฯ ร. ต. อ. เอี่ยม ฯ

7 ภารกิจรถนำขบวน Camry 604 พ. ต. ท. วีระ ชาติ ฯ ร. ต. ท. นิทัต ฯ Camry 603 พ. ต. ท. กิตติ พงษ์ ฯ ร. ต. อ. ไตรรัตน์ ฯ -Camry 504 พ. ต. ท. ภูว นาถ ฯ ร. ต. อ. สุภาพ ฯ

8 จัดรถทัวร์ รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการอบรม จาก โรงแรม เชียงใหม่แกนด์วิว ไปสนามกีฬา 700 ปี ภารกิจรถทัวร์ จำนวน 6 + 2 คัน

9 จัดรถทัวร์ รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการอบรม จาก โรงแรม เชียงใหม่แกนด์วิว ไปสนามกีฬา 700 ปี ภารกิจรถทัวร์ จำนวน 6 + 2 คัน

10 ควบคุมภารกิจ รถตู้ สำหรับ รับ - ส่ง วิทยากร และผู้เข้ารับ การอบรม หรือตามที่ ได้รับการร้องขอ ตลอดจนการนำไป แหล่งท่องเที่ยว ต่าง ๆ ภารกิจรถตู้ จำนวน 10 คัน

11 จัดทำลู่วิ่งสำหรับ ผู้เข้ารับ การอบรมทดสอบร่างกาย ภายในสนามกีฬา 700 ปี ( สนาม 1 ) การจัดลู่วิ่ง ทดสอบร่างกาย ( ภารกิจเสริม )

12 การควบคุมสั่งการ ศปก. จร รร. เชียงใหม่แก รนด์วิว ศปก. จร รร. เชียงใหม่แก รนด์วิว 155.400Mz ศูนย์วิทยุ จร. ชม. ศปก. สนามบิน

13 03-03-56 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการด้านการจราจร การอบรมโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ หัวหน้าสถานีตำรวจ ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google