งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน …. นายธีระ พล เข่งวา 1 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของ มนุษยชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน …. นายธีระ พล เข่งวา 1 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของ มนุษยชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน …. นายธีระ พล เข่งวา 1 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของ มนุษยชาติ

3 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง มีความรู้ ความ เข้าใจใน เหตุการณ์สำคัญที่มี ผลกระทบ ต่อ สังคมโลก

4 ครูธีระพล เข่งวา 3 นักเรียนเคยเห็นภาพนี้ หรือไม่...

5 4 ภาพนี้เกิดอะไร.... ขึ้น... ใครตอบที ครูธีระพล เข่งวา

6 5 ภาพก่อนหน้านี้เกิดจาก..... ใช่หรือไม่ ครูธีระพล เข่งวา

7 6 คำถามก่อน เรียน 1. เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 มีผลต่อประเทศ ไทยอย่างไร ครูธีระพล เข่งวา

8 7 ความหมายของการ ก่อการร้าย  การก่อการร้าย หมายถึง ….. การก่อความรุนแรงที่ผิด กฎหมาย และสร้างความเสียหาย ให้แก่ผู้คน ซึ่งไม่ได้รับการเตือนภัย ล่วงหน้า เป็นการกระทำที่มีการ วางแผน ครูธีระพล เข่งวา

9 8 มูลเหตุจูงใจทาง การเมือง มุ่งกระทำต่อเป้าหมาย ที่เป็น พลเรือน เจตจำนง คือ................................................................................................................................................................................................................ การก่อผล ทางจิตวิทยา หรือ เพื่อสื่อให้คนทั่วไป ได้รับรู้ข้อเรียกร้อง ทาง การเมือง / อุดมการณ์ ทางศาสนา ครูธีระพล เข่งวา

10 9 เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001  8.45 น. : เครื่องบิน โดยสารโบอิ้ง 767 สายการบิน อเมริกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 11 จาก บอสตันสู่นคร ลอสแองเจริส พุ่งชน ตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 1 (World Trade Center I) มหานครนิวยอร์ก

11 1010 เวลา 08.45 น. ครูธีระพล เข่งวา

12 1 เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001  9.06 น. : เครื่องบิน โดยสารโบอิ้ง 767 สายการบิน ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 177 จาก บอสตันสู่นคร ลอสแองเจริส พุ่งชน ตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 2 (World Trade Center II)

13 1212 เวลา 09.06 น. ครูธีระพล เข่งวา

14 1313 เวลา 09.06 น. ครูธีระพล เข่งวา

15 1414 เวลา 09.30 น.: ประธานาธิบดี จอร์จดับเบิล ยู. บุช (George W.Bush) ประกาศ แถลงการณ์

16 1515 เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001  9.40 น. : กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. เครื่องบินโดยสารโบ อิ้ง 757 สาย การบินอเมริกันแอร์ ไลน์เที่ยวบินที่ 77 พุ่งชนอาคารแพน ตากอน (Pantagon) กระทรวงกลาโหม ครูธีระพล เข่งวา

17 1616 เวลา 09.40 น. ครูธีระพล เข่งวา

18 1717 เวลา 09.40 น. ครูธีระพล เข่งวา

19 1818 เวลา 09.40 น. ครูธีระพล เข่งวา

20 1919 เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001  เวลาใกล้เคียงกัน : เครื่องบินตกในมลรัฐ เพนซิลวาเนีย ของสายการบิน ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 73 จาก เมืองเนวาร์กไป เมืองซานฟรานซิสโก ครูธีระพล เข่งวา

21 2020 คำถามระหว่าง เรียน นักเรียนคิดว่าสาเหตุครั้ง นี้เกิดจาก อะไร ( กลุ่มใครน่าสงสัย ) ครูธีระพล เข่งวา

22 ผู้ที่สหรัฐอเมริกาสงสัยว่า เกี่ยวข้องกับ การโจมตี ในวันที่ 11 กันยายน 2001 คือ นายอุซามะบินลาเดน (Usama bin Laden) ขบวน การอัลเคดา (Al Qa’ida) หรือ อัลกออิดะห์ 2121 ครูธีระพล เข่งวา

23 2 นายอุซามะบิน ลาเดน (Usama bin Laden)

24 2323 อเมริกาถูกพระเจ้า ลงโทษ อาคาร ใหญ่ที่สุดถูกทำลาย … ข้าพเจ้าขอ สาบานว่าอเมริกาจะ ไม่ได้อยู่ใน ความสงบตราบใดที่ดิน แดนปาเลส ไตน์ยังไม่สงบ และ กองทัพของพวก นอกศาสนายังไม่ออกไป จากดินแดน ของพระมะหะหมัด 7 ต. ค.2001 อุซามะ บิน ลาเดน ครูธีระพล เข่งวา

25 2424 การโจมตี ผลประโยชน์ของ สหรัฐอเมริกาและ ประเทศพันธ มิตรก่อนและหลัง 11 กันยายน ครูธีระพล เข่งวา

26 2525 นายอุซามะ บิน ลา เดน และ ขบวนการอัลเคดา อ้างว่า...  3-4 ต. ค. 1993 : ทหารอเมริกัน ถูกโจมตีจนเสียชีวิต 18 คน ที่ ประจำการอยู่ใน ประเทศโซมาเนีย ขณะปฏิบัติการ คืน ความหวัง (Restore Hope)

27 ครูธีระพล เข่งวา 2626  7 ส. ค. 1998 : สถานทูตสหรัฐอเมริกา ในประเทศแทนซาเนีย และเคนยา ถูกโจมตี ที่ เคนยา : ชาวอเมริกัน เสียชีวิต 12 คน ชาติอื่น 32 คน ชาวเคนยา 247 คน บาดเจ็บอีกประมาณ 5,000 คน

28 ครูธีระพล เข่งวา 2727  7 ส. ค. 1998 : สถานทูตสหรัฐอเมริกา ในประเทศแทนซาเนีย และเคนยา ถูกโจมตี ที่ แทนซาเนีย : ชาวต่างชาติเสียชีวิต 7 คน ชาติอื่น 7 คน ชาว แทนซาเนีย 76 คน ชาวอเมริกัน บาดเจ็บ 1 คน

29 ครูธีระพล เข่งวา 2828  12 ต. ค. 2000 : เรือ รบยูเอสเอส โคล (USS Cole) ของ สหรัฐฯถูกเรือ เล็กบรรทุกระเบิด พุ่ง ชนขณะเติม น้ำมันที่ท่าเทียบเรือ เมืองเอเดน ประเทศเยเมน ลูกเรือ อเมริกันเสีย ชีวิต 17 คน บาดเจ็บ 40 คน

30 ครูธีระพล เข่งวา 2929 รัฐบาลสหรัฐฯเชื่อ ว่าฝีมือ ขบวนการอัลเคดา เพราะ... 1. การใช้ผู้ก่อการร้าย พลีชีพ 2. การประสานการโจมตี หลายแห่ง ในวันเดียวกัน 3. การมุ่งก่อความ เสียหายให้แก่ สหรัฐฯมากที่สุด

31 ครูธีระพล เข่งวา 3030 รัฐบาลสหรัฐฯเชื่อ ว่าฝีมือ ขบวนการอัลเคดา เพราะ... 4. การเพิกเฉยต่อการที่ คนเชื้อชาติ อื่นต้องเสียชีวิต 5. การวางแผนล่วงหน้า ระยะยาว 6. การไม่เตือนภัยให้ ทราบล่วงหน้า

32 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 31 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน …. นายธีระ พล เข่งวา 1 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของ มนุษยชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google