งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอนสแตนติน ฟอลคอน บทบาทในประเทศสยาม ( ไทย ) คอนสแตนติน ฟอลคอนโคน สตันตินอส เกราคิส เป็นนักผจญภัยชาว กรีก ผู้กลายมาเป็นสมุหนายกในรัชสมัย ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอนสแตนติน ฟอลคอน บทบาทในประเทศสยาม ( ไทย ) คอนสแตนติน ฟอลคอนโคน สตันตินอส เกราคิส เป็นนักผจญภัยชาว กรีก ผู้กลายมาเป็นสมุหนายกในรัชสมัย ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คอนสแตนติน ฟอลคอน

3 บทบาทในประเทศสยาม ( ไทย ) คอนสแตนติน ฟอลคอนโคน สตันตินอส เกราคิส เป็นนักผจญภัยชาว กรีก ผู้กลายมาเป็นสมุหนายกในรัชสมัย ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่ง กรุงศรีอยุธยา

4 ประวัติในวัยเด็ก ฟอลคอนเกิดที่แคว้น ( ประเทศกรีซ ) เมื่อ ค. ศ.1647 ( พ. ศ. 2190) โดยมีเชื้อสายของชาว กรีกและเวนิซ ฟอลคอนเข้าทำงานให้กับบริษัท อินเดียตะวันออก ของอังกฤษ ค. ศ.1662 ( พ. ศ. 2205) ฟอลคอนออกจากบ้าน และเดินเรือสินค้า ไปค้าขายยังแดนต่างๆ

5 การทำงานในประเทศ สยาม ( ไทย ) ค. ศ. 1675( พ. ศ. 2218 ค. ศ. 1675( พ. ศ. 2218) เดินทางมายัง สยามในฐานะพ่อค้า เนื่องจากฟอลคอนมี ความสามารถพิเศษในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างง่ายดาย ( อนึ่ง นอกจากภาษากรีก ซึ่งเป็นภาษา แม่ และภาษาไทยแล้ว ฟอลคอนมีความสามารถใน การพูด ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาโปรตุเกส ภาษามลายู ) ฟอลคอนจึงเรียนรู้การใช้ภาษาไทย อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่กี่ปีและเข้ารับราชการใน ราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในตำแหน่ง ล่าม นับเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่เข้ามารับราชการ ในสมัยอยุธยา เป็นตัวกลางการค้าระหว่างอยุธยากับ ฝรั่งเศส ฟอลคอนได้กลายมาเป็นสมุหเสนาในสมเด็จ พระนารายณืมหาราชในเวลาอันรวดเร็ว

6 ต่อ การทำงานใน ประเทศสยาม ( ไทย ) ค. ศ.1682( พ. ศ. 2225) ฟอลคอน แต่งงานกับ ดอญ่า มารี กีมาร์ ( ท้าวทองกีบม้า ) ซึ่งภายหลัง เป็น ผู้ประดิษฐ์ขนมไทยหลายอย่าง ความใกล้ชิดระหว่างเจ้าพระยาวิชาเยนทร์และสมเด็จ พระนารายณ์ทำให้เกิดความริษยาขึ้นในหมู่ราชนุกูล ซึ่งส่งให้เกิดผลเสียต่อตัวเจ้าพระยาวิชาเยนทร์เองใน เวลาต่อมา เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวร หนักใกล้สวรรคต ก็มีข่าวลือว่าเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ต้องการใช้องค์รัชทายาทเป็นหุ่นเชิดและเข้ามาเป็น ผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาเสียเอง ซึ่งแม้เหตุดังกล่าว จะมีความเป็นไปได้น้อย แต่ก็เป็นมูลเหตุให้พระเพท ราชา ซึ่งเป็นพระอนุชาบุญธรรมในสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช วางแผนให้สมเด็จพระนารายณ์ มหาราชเสด็จไปประทับที่พระราชวังในลพบุรี และ สมเด็จพระนารายณ์ก็ได้ไว้ใจมอบอำนาจการสำเร็จ ราชการแผ่นดินให้พระเพทราชาในค. ศ.1688

7 ต่อ บั้นปลายของชีวิต การตีความกันไปต่างๆ นานา ถึงเหตุจูงใจที่ทำ ให้พระเพทราชาสั่งจับกุมและประหารเจ้าพระยาวิ ชาเยนทร์ เป็นผลให้จุดยืนของกรีกในประวัติศาสตร์ ไทยเป็นเรื่องที่ยังหาข้อสรุปมิได้ นักประวัติศาสตร์ที่ เห็นด้วยกับการกระทำของพระเพทราชามอง เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ว่าเป็นชาวต่างชาติที่ฉวยโอกาส มาใช้อิทธิพลเข้าควบคุมราชอาณาจักรในนามของ ผลประโยชน์จากชาติตะวันตก แต่นักประวัติศาสตร์อีก กลุ่มหนึ่งมองว่าเจ้าพระยาวิชาเยนทร์เป็นแพะรับบาป เป็นช่องว่างให้พระเพทราชาสามารถเข้ายึดอำนาจได้ จากองค์รัชทายาทโดยนำเอาความริษยาและความ ระแวงที่มีต่อฟอลคอนมาเป็นมูลเหตุสนับสนุน


ดาวน์โหลด ppt คอนสแตนติน ฟอลคอน บทบาทในประเทศสยาม ( ไทย ) คอนสแตนติน ฟอลคอนโคน สตันตินอส เกราคิส เป็นนักผจญภัยชาว กรีก ผู้กลายมาเป็นสมุหนายกในรัชสมัย ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google