งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนที่ 1 ความปลอดภัย ทั่วไป. ความปลอดภัยในการทำงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ต่าง ๆ เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะ ที่ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนที่ 1 ความปลอดภัย ทั่วไป. ความปลอดภัยในการทำงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ต่าง ๆ เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะ ที่ ปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนที่ 1 ความปลอดภัย ทั่วไป

2 ความปลอดภัยในการทำงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ต่าง ๆ เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะ ที่ ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือสภาพการ ทำงานให้ถูกต้องโดยปราศจาก " อุบัติเหตุ " ในการทำงาน

3 อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะมี ผลกระทบกระเทือนต่อการทำงาน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะมี ผลกระทบกระเทือนต่อการทำงาน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ

4 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ตัวบุคคล ตัวบุคคล สภาวะแวดล้อม สภาวะแวดล้อม เครื่องมือเครื่องจักรและ อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องจักรและ อุปกรณ์ต่าง ๆ

5 ความปลอดภัยทั่วไปในการ ปฏิบัติงาน ห้ามนำเครื่องมือชำรุดหรือเครื่องมือที่ไม่ สมบูรณ์มาใช้งาน ห้ามนำเครื่องมือชำรุดหรือเครื่องมือที่ไม่ สมบูรณ์มาใช้งาน ขณะปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้รัดกุมผมไม่ยาวรุงรัง

6 ห้ามนำเครื่องมือที่แหลมคมใส่กระเป๋าเสื้อหรือ กระเป๋ากางเกง ห้ามนำเครื่องมือที่แหลมคมใส่กระเป๋าเสื้อหรือ กระเป๋ากางเกง การปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตัด จะต้องมีกระจก นิรภัยป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา

7 ล้อหินเจียระไน เมื่อทื่อจะต้องทำการแต่งหน้าหิน เจียระไน หัวสกัด เมื่อบานหรือเยินจะต้องเจียระไนให้พร้อม ใช้งาน

8 แท่นรองรับชิ้นงาน ควรปรับให้ห่างไม่เกิน 2 มม. แท่นรองรับชิ้นงาน ควรปรับให้ห่างไม่เกิน 2 มม. เครื่องเจียระไนต้องมีอุปกรณ์ครบ เครื่องเจียระไนต้องมีอุปกรณ์ครบ

9 การใช้ประแจขันหรือคลายนัต ควรขันด้วยความ ระมัดระวัง โรงฝึกงานและบริเวณฝึกงานควรสะอาด ไม่รก รุงรัง

10 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ควรสะอาดและ พร้อมใช้งาน การเคลื่อนย้ายของหนักจะต้องช่วยกันยก อย่า ยกคนเดียวและมีคนคอยควบคุมทิศทาง

11 การยกของหนักอย่ายกขึ้นด้วยหลัง ควรยกขึ้น ด้วยสะโพกหรือ ขา

12 การเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยรอก ควรผลักจาก ด้านหลัง ถ้าเป็นด้านหน้าควรใช้เชือกดึง และควรยืน เยื้องหรือหลบที่กำบัง

13 เครื่องมือและอุปกรณ์ความ ปลอดภัย แว่นตานิรภัย กะบังหน้า หน้ากากกรองฝุ่นละออง ครอบหู หน้ากากกรองฝุ่นละออง ครอบหู

14 หมวกนิรภัย ฝักบัวฉุกเฉิน หมวกนิรภัย ฝักบัวฉุกเฉิน ถุงมือกันความร้อนและถุงมือยกของ รองเท้านิรภัย

15 สัญลักษณ์ความ ปลอดภัย สีเพื่อความปลอดภัย สีเพื่อความปลอดภัย แดง หยุด เครื่องหมาย หยุด เครื่องหมาย หยุด เครื่องหมายอุปกรณ์ หยุดฉุกเฉิน เครื่องหมายห้าม

16 น้ำเงิน บังคับให้ต้องปฏิบัติ บังคับให้ต้องปฏิบัติ บังคับให้ต้องสวมเครื่อง ป้องกันส่วนบุคคล เครื่องหมาย บังคับ เครื่องหมาย บังคับ

17 สีเขียว แสดงภาวะปลอดภัย แสดงภาวะปลอดภัย ทางหนี ทางหนี ทางออกฉุกเฉิน ทางออกฉุกเฉิน ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยกู้ภัย หน่วยกู้ภัย

18 เหลือง ระวัง มีอันตราย ระวัง มีอันตราย ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุ ระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุ ระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ ชี้บ่งว่ามีเขตอันตราย ทางผ่านที่มี อันตราย เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน ชี้บ่งว่ามีเขตอันตราย ทางผ่านที่มี อันตราย เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนที่ 1 ความปลอดภัย ทั่วไป. ความปลอดภัยในการทำงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ต่าง ๆ เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะ ที่ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google