งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนที่ 1 ความปลอดภัยทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนที่ 1 ความปลอดภัยทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนที่ 1 ความปลอดภัยทั่วไป

2 ความปลอดภัยในการทำงาน คือ
ความปลอดภัยในการทำงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะ ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือสภาพการทำงานให้ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทำงาน

3 อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย
และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะมีผลกระทบกระเทือนต่อการทำงาน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือบุคคลได้รับบาดเจ็บ

4 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ตัวบุคคล สภาวะแวดล้อม เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

5 ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ห้ามนำเครื่องมือชำรุดหรือเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์มาใช้งาน ขณะปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้รัดกุม ผมไม่ยาวรุงรัง

6 ห้ามนำเครื่องมือที่แหลมคมใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกง
การปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตัด จะต้องมีกระจกนิรภัยป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา

7 ล้อหินเจียระไน เมื่อทื่อจะต้องทำการแต่งหน้าหินเจียระไน
หัวสกัด เมื่อบานหรือเยินจะต้องเจียระไนให้พร้อมใช้งาน

8 แท่นรองรับชิ้นงาน ควรปรับให้ห่างไม่เกิน 2 มม.
เครื่องเจียระไนต้องมีอุปกรณ์ครบ

9 การใช้ประแจขันหรือคลายนัต ควรขันด้วยความระมัดระวัง
โรงฝึกงานและบริเวณฝึกงานควรสะอาด ไม่รกรุงรัง

10 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ควรสะอาดและพร้อมใช้งาน
การเคลื่อนย้ายของหนักจะต้องช่วยกันยก อย่ายกคนเดียวและมีคนคอยควบคุมทิศทาง

11 การยกของหนักอย่ายกขึ้นด้วยหลัง ควรยกขึ้นด้วยสะโพกหรือ ขา

12 การเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยรอก ควรผลักจากด้านหลัง
ถ้าเป็นด้านหน้าควรใช้เชือกดึง และควรยืนเยื้องหรือหลบที่กำบัง

13 เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย
แว่นตานิรภัย กะบังหน้า หน้ากากกรองฝุ่นละออง ครอบหู

14 หมวกนิรภัย ฝักบัวฉุกเฉิน
ถุงมือกันความร้อนและถุงมือยกของ รองเท้านิรภัย

15 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
สีเพื่อความปลอดภัย แดง หยุด เครื่องหมายหยุด เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน เครื่องหมายห้าม

16 น้ำเงิน บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล เครื่องหมายบังคับ
บังคับให้ต้องปฏิบัติ บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล เครื่องหมายบังคับ

17 ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยกู้ภัย
สีเขียว แสดงภาวะปลอดภัย ทางหนี ทางออกฉุกเฉิน ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยกู้ภัย

18 เหลือง ระวัง มีอันตราย ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ ชี้บ่งว่ามีเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนที่ 1 ความปลอดภัยทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google