งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องสำอาง เครื่องสำอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือ ส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มี จุดประสงค์เพื่อทำความสะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องสำอาง เครื่องสำอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือ ส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มี จุดประสงค์เพื่อทำความสะอาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องสำอาง เครื่องสำอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือ ส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มี จุดประสงค์เพื่อทำความสะอาด หรือส่งเสริมให้เกิดความ สวยงาม หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ คำว่า cosmetics มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า kosmetikos ซึ่งมีความหมายว่า ตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความ. สนใจ จากผู้พบเห็น ( คำว่า komos แปลว่า เครื่องประดับ ) โดยในสมัย แรกๆนั้น ใช้เครื่องสำอางเนื่องจากความจำเป็น เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติ เครื่องสำอาง

2 เท่าที่ปรากฎในโบราณคดี สันนิษฐานว่าคงมีการใช้เครื่องหอมในพิธี ศาสนา สำหรับ บูชาพระเจ้าโดยการเผา ใช้น้ำมันพืชทาตัวหรือใช้อาบ ศพเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันจากประเทศตะวันออก และใช้เครื่องหอมนี้ไม่ต่ำกว่า 5000 ปี เชื่อวาอียิปต์เป็นชาติแรกที่รู้จัก ศิลปะการตกแต่งและการใช้เครื่องสำอาง และแพร่ไปถึงแลสซีเรีย บาบีโลน เปอร์เซียและกรีก เมื่อคราวที่พระเจ้าอ เล็กซานเดอร์มหาราชได้ยกทัพเข้ายึดประเทศอียิปต์ ประเทศในยุโรป บางส่วน ตลอดจน ถึงกรีก ทำให้ความรู้เรื่องเครื่องสำอางแพร่หลาย ศูนย์การของความเจริญ อยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย จนถึงสมัยจูเลียส ซีซาร์รบชนะกรีก ก็ได้รับ ศิลปวิทยาการต่างๆมาจากกรีก ศูนย์การของศิลปวิทยาการต่างๆได้ย้าย มาอยู่ที่กรุงโรม มีการอาบน้ำหอม ในระยะที่โรมันกำลังรุ่งเรือง ซีซาร์ได้ ยกกองทัพไปตีอียิปต์ซึ่งมีพระนาง คลีโอพัตราเป็นราชินี รู้จักวิธีการใช้ศิลปะการตกแต่งใบหน้าและร่างกาย ทำให้การใช้เครื่องสำอางเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 Galen บิดาแห่งเภสัชกรรม กายวิภาค อายุศาสตร์และปรัชญา ได้ ประดิษฐ์ coldcream ขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา เมื่อจักรวรรดิโรมันอ่อนกำลัง ลง ประเทศที่นำหน้าเรื่องเครื่องสำอางคือ ฝรั่งเศส และมรสเปนเป็นคู่แข่ง

3 1. เครื่องสำอางประเภทบำรุงรักษา ได้แก่ เครื่องสำอางที่ใช้ทำความสะอาด และ บำรุงรักษา ผม ใบหน้า และลำตัว 2. เครื่องสำอางประเภทเสริมแต่ง ได้แก่ เครื่องสำอางที่ใช้เพื่อประโยชน์ในทางส่งเสริมให้ ผู้ใช้สวยงามขึ้น โดยช่วยแก้ไขจุดบกพร่อง และเน้นส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ส่วนประกอบของเครื่องสำอาง 1. หัวน้ำหอม 1.1 หัวน้ำหอมที่ได้จากธรรมชาติ 1.2 หัวน้ำหอมที่ได้จากการสังเคราะห์ 2. ไขมัน ส่วนที่เป็นลาโนลีน 2.1 ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือแมลง 2.2 ไขมันที่ได้จากพืช 2.3 ไขมันที่ได้จากน้ำมันแร่ 2.4 ไขมันที่ได้จากการสังเคราะห์ 3. น้ำมัน 3.1 น้ำมันที่ได้จากสัตว์ 3.2 น้ำมันที่ได้จากพืช 3.3 น้ำมันที่ได้จากน้ำมันแร่ 3.4 น้ำมันที่ได้จากการสังเคราะห์ 4. ตัวทำละลาย 4.1 น้ำ 4.2 แอลกอฮอล์ 4.3 เอสเทอร์ 4.4 คีโตน 5. สี


ดาวน์โหลด ppt เครื่องสำอาง เครื่องสำอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือ ส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มี จุดประสงค์เพื่อทำความสะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google