งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 น. ส. จรรยา สมสา ม.5/1 เลขที่ 18  น. ส. ดัชนี ร้อยเพีย ม.5/1 เลขที่ 22  น. ส. รัชนีกร อรุณศรี ม.5/1 เลขที่ 25  น. ส. อินทุอร วงษ์สุ่ย ม.5/1 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " น. ส. จรรยา สมสา ม.5/1 เลขที่ 18  น. ส. ดัชนี ร้อยเพีย ม.5/1 เลขที่ 22  น. ส. รัชนีกร อรุณศรี ม.5/1 เลขที่ 25  น. ส. อินทุอร วงษ์สุ่ย ม.5/1 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  น. ส. จรรยา สมสา ม.5/1 เลขที่ 18  น. ส. ดัชนี ร้อยเพีย ม.5/1 เลขที่ 22  น. ส. รัชนีกร อรุณศรี ม.5/1 เลขที่ 25  น. ส. อินทุอร วงษ์สุ่ย ม.5/1 เลขที่ 43

3  ไฮโรกลิฟ ( อังกฤษ : Hieroglyph) เป็นอักษรภาพ อย่างหนึ่งของอียิปต์โบราณ เพิ่งมีการอ่านและ แปลความหมายได้อย่างชัดเจนเป็นระบบเมื่อมีการ ค้นพบหินโรเซตตาในปีพ. ศ.2342 ที่จารึกโดย ตัวอักษร 3 แบบ คือ กรีกโบราณดีโมติก และไฮ โรกลิฟ การเปรียบเทียบชื่อราชวงศ์ต่าง ๆ โดยใช้ ตัวอักษร 3 แบบ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณ สามารถอ่านอักษรไฮโรกลิฟ ได้ใน 25 ปีต่อมา

4  ชาวอียิปต์เชื่อว่าอักษรนี้ประดิษฐ์โดยเทพเจ้า โทห์ และเรียกชื่ออักษรว่า mdwt ntr ( คำพูด ของพระเจ้า ) คำว่าไฮโรกลิฟฟิก มาจากภาษา กรีก hieros ( ศักดิ์สิทธิ์ ) + glypho ( จารึก ) คำ นี้ใช้เป็นครั้งแรก โดยคลีเมนต์แห่งอเล็กซานเด รีย การเขียนในอียิปต์ที่เก่าที่สุด เริ่มเมื่อราว 2,867 ปีก่อนพุทธศักราช ส่วนอักษร ไฮโรกลิ ฟฟิกที่ใหม่ที่สุด เป็นประกาศที่กำแพงวิหาร ในฟิแล (philae) อายุราว พ. ศ. 939 อักษรนี้ ใช้กับจารึกอย่างเป็นทางการ

5 ตามกำแพงวิหารและหลุมฝังศพ บางแห่งมีการระบายสี ด้วย การเขียนทั่วไป ในชีวิตประจำวันใช้อักษรเฮียราติกหลังจากจักรพรรดิที ออสซิอุสที่ 1 สั่งปิดวิหารของพวกเพเกิน ทั่วจักรวรรดิโรมัน ในช่วงพ. ศ. 1000 ความรู้เกี่ยวกับอักษรนี้ได้สูญหายไป จนกระทั่งชอง - ฟรองซัว ชองโปเลียงชาวฝรั่งเศสถอด ความอักษรนี้ได้

6  อักษรไฮโรกลิฟฟิกอาจจะเก่ากว่าอักษรรูปลิ่มของ ชาวซูเมอร์ทิศทางการเขียนเป็นได้หลายแบบ ทั้ง แนวนอน ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย แนวตั้งจาก บนลงล่าง ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย การบอก ทิศทาง สังเกตจากการหันหน้าของรูปคนหรือสัตว์ ซึ่งจะหันหน้าเข้าหาจุดเริ่มต้นของเส้น อียิปต์ยุค ต้นและยุคกลาง ( ราว 1,457-1,057 ปีก่อน พุทธศักราช ) ใช้สัญลักษณ์ 700 ตัว ในยุคกรีก - โรมัน ใช้สัญญลักษณ์มากกว่า 5,600 ตัว

7  สัญลักษณ์แต่ละตัวบอกทั้งการออกเสียงและ ความหมาย เช่นสัญลักษณ์ของจระเข้ เป็นรูป จระเข้รวมกับสัญลักษณ์แทนเสียง “msh” เช่นเดียวกับคำว่าแมว “miw” จะใช้รูปแมว รวม กับสัญลักษณ์แทนอักษร m i และ w  อักษรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอักษรไฮโรกลิฟฟิก ของอียิปต์จะเรียกอักษรไฮโรกลิฟฟิกด้วย เช่น อักษรไฮโรกลิฟฟิกของชาวลูเวียและชาวฮิตไตน์

8  ชาวอียิปต์มีความชำนาญทางศิลปะหัตถรรม งาน ช่าง และการทำหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ ความสำคัญกับชีวิตหลังความตายและอักษรภาพ หรือภาษาตามความเชื่อที่มีอำนาจและอิทธิพลต่อ การดำรงชีวิตและพิธีกรรม  ชาวอียิปต์เชื่อว่าตัวอักษรของพวกเขาประดิษฐ์ขึ้น โดยเทพเจ้าธอธ (Thoth) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ ปัญญา และจอความดีชั่วของผู้ตาย และเรียกชื่อ ตัวอักษรของพวกเขาว่า mdw nTr หรือคำพูดของ เทพเจ้า

9  ตัวอักษรของชาวอียิปต์โบราณหรือที่เรารู้จักว่า อักษรภาพ (Hieroglyphs) หรือ ไฮโรกริฟฟิค, ฮี โรกราฟิค มาจากภาษากรีก hieros ( ศักดิ์สิทธิ์ ) + glypho ( จารึก ) ซึ่งไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่าการ เขียนในอียิปต์โบราณที่เก่าที่สุดเกิด ขึ้นเมื่อ ไร ส่วนอักษรไฮโรกลิฟฟิคที่จารึกเป็นตัวสุดท้ายคือ ประกาศที่กำแพงวิหารในฟิเล (Philae) ในวันที่ 24 สิงหาคม ค. ศ. 394 การเขียนทั่วไปใน ชีวิตประจำวันใช้อักษรเฮียราติก หลังจากจักรพรรดิ ทีโอโดซิอุสที่ 1 (Theodosius I) สั่งปิดวิหารของ พวกนอกรีตทั่วจักรวรรดิโรมันในช่วง ค. ศ. 457 ความรู้เกี่ยวกับอักษรภาพนี้ก็ได้สูญหายไป


ดาวน์โหลด ppt  น. ส. จรรยา สมสา ม.5/1 เลขที่ 18  น. ส. ดัชนี ร้อยเพีย ม.5/1 เลขที่ 22  น. ส. รัชนีกร อรุณศรี ม.5/1 เลขที่ 25  น. ส. อินทุอร วงษ์สุ่ย ม.5/1 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google