งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย เกาะต่าง ๆ ประมาณ 17,508 เกาะ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย เกาะต่าง ๆ ประมาณ 17,508 เกาะ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย เกาะต่าง ๆ ประมาณ 17,508 เกาะ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ภูมิประเทศ เป็นป่าฝนเขตร้อน สภาพอากาศร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดู ร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 75-95% ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 706 มิลลิเมตร

3 ประชากร อินโดนีเซียมีพลเมืองประมาณ 207.7 ล้านคน (2542) คาดว่าจะเพิ่มเป็น 210 ล้านคนเมื่อสิ้นปี 2543 นับว่ามีพลเมืองมาก เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดียและสหรัฐอเมริกา มีชนกลุ่มน้อยกว่า 500 เผ่า โดยมีภาษา พื้นเมืองมากกว่า 538 ภาษา ศาสนา ประชากรร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริส เตียน ร้อยละ 10 และศาสนาอื่นอีกร้อยละ 3 อาทิ พุทธ ฮินดู ฯลฯ เมืองหลวง จาการ์ต้า (Jakarta) ภาษา ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการและ ภาษาประจำชาติอินโดนีเซีย สกุลเงิน รูเปีย (Rupiah)

4 เมืองสำคัญ กรุงจาการ์ตา (Jakarta) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ประชากรประมาณ 10 ล้านคน เมืองสุราบายา (Surabaya) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ประชากร 2.5 ล้านคน เมืองบันดุง (Bandung) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 อยู่ห่างจากกรุงจาการ์ต้า ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ 200 กิโลเมตร ประชากร 2.3 ล้านคน เมืองเมดาน (Medan) อยู่บนเกาะสุมาตราตอนเหนือ เป็นเมืองที่อยู่ในกรอบความร่วมมือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย เป็นศูนย์กลาง การค้าและท่าเรือสินค้า ประชากร 2 ล้านคน

5 สถานที่ท่องเที่ยว เกาะบาหลี (Bali)

6 วัดบุโรพุทโธ (Borobudur)

7 ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo )

8 แผนที่ คลิก ที่นี่ พื้นที่ พื้นที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ หมู่เกาะซุนดาน้อย หมู่เกาะโมลุกะ ( หมู่เกาะ เครื่องเทศ ) และอิ เรียนจายา ( ปาปัว นิกีนีตะวันตก )

9 วิดีโอ คลิก ที่นี่


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย เกาะต่าง ๆ ประมาณ 17,508 เกาะ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google