งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความ เป็นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี นาถทรงสนพระทัยในการที่พระเทพสิทธิญาณรังสี ( พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก ) ได้ไปดำเนินการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความ เป็นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี นาถทรงสนพระทัยในการที่พระเทพสิทธิญาณรังสี ( พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก ) ได้ไปดำเนินการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติความ เป็นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี นาถทรงสนพระทัยในการที่พระเทพสิทธิญาณรังสี ( พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก ) ได้ไปดำเนินการพัฒนา พื้นที่ในบริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำวังหิน ตำบลสมเด็จเจริญ กิ่งอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อมาพระ อาจารย์จันทร์ ได้นำ โครงการฯ นั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทอดพระเนตร และมีพระบรมราชวินิจฉัย

3

4 ที่ตั้ง ที่ทำการตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต. สมเด็จเจริญ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัว จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 110 กม.

5 พระตำหนักเรือนประทับแรม และบริเวณ

6

7


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความ เป็นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี นาถทรงสนพระทัยในการที่พระเทพสิทธิญาณรังสี ( พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก ) ได้ไปดำเนินการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google