งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้ ป่าพรุสิรินธร เป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุแห่ง สุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งคลุมพื้นที่ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอ ตากใบ อำเภอสุไหงโกลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้ ป่าพรุสิรินธร เป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุแห่ง สุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งคลุมพื้นที่ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอ ตากใบ อำเภอสุไหงโกลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

3 ป่าพรุสิรินธร เป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุแห่ง สุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งคลุมพื้นที่ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอ ตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ ประมาณ 120,000 ไร่ แต่ส่วนที่สมบูรณ์โดยประมาณมีเพียง 50,000 ไร่ เป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและ พรรณไม้ พื้นที่ป่าพรุมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือ คลอง สุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นที่มาของชื่อ ป่าภายในศูนย์ฯ ได้จัดให้มีทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิริน ธร

4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา - บา ลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา - บาลา เป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่ ของประเทศไทย ได้รับ การประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ. ศ. 2539 อันเป็นแนว ชายแดนไทย - มาเลเซีย มีพื้นที่ประมาณ 270,725 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทิวเขาสันกาลาคีรี ป่า ฮาลาและป่าบาลา เป็นผืนป่าดงดิบที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเดียวกัน คือ ป่าฮาลา ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส แต่ส่วนที่ เปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้ จะเป็นป่าบาลาเท่านั้น

5 อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี สมัยก่อน เทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี เป็นส่วน หนึ่งของทิวเขาสันกาลาคีรีที่แบ่งเขตแดนไทย - มาเลเซีย เคยเป็นที่ ซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย จึงไม่ค่อยมีผู้ใดเข้ามาสัมผัสความมหัศจรรย์ของผืนป่าดงดิบแห่งนี้ เมื่อสถานการณ์ คลี่คลายลง ในปี พ. ศ. 2517 กรมป่าไม้จึงจัดตั้งวนอุทยานน้ำตก ปาโจ และกลายมาเป็น อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 294 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของนราธิวาส ยะลา และปัตตานี

6 สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา ตั้งอยู่บริเวณที่ดิน สาธารณประโยชน์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 3 ต. สุไหงปาดี อ. สุ ไหงปาดี มีพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่เป็นสวนที่ทำการสำรวจเก็บ รวบรวมพันธุ์ไม้ป่ามาปลูกเป็นหมวดหมู่ตามวงศ์ (Family) ตาม สกุล (Genus) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางนิเวศวิทยาเป็น หลัก ปัจจุบันมีพันธุ์ไม้มากกว่า 700 ชนิด หลายชนิดเป็นไม้ที่มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ บางชนิดเป็นพืชสมุนไพร บางชนิด เป็นไม้ที่หาดูยากและบางชนิดเป็นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์

7 พระพุทธอุทยานเขากง พระพุทธอุทยานเขากง มีเนื้อที่ 142 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำภู จาก ตัวเมืองใช้เส้นทาง นราธิวาส - ระแงะ ( ทางหลวงหมายเลข 4055) ประมาณ 9 กิโลเมตร จะมองเห็นวัดเขากง และพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทองปางปฐมเทศนาขัดสมาธิ เพชรอยู่บนยอดเขา เป็น ศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อปี พ. ศ. 2509 แล้วเสร็จ ในปี พ. ศ. 2512 องค์ พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกสีทอง หน้าตักกว้าง 17 เมตร ความสูงวัด จากพระเกศบัวตูมถึงบัวใต้พระเพลา 24 เมตร จัดเป็นพระพุทธรูป กลางแจ้งที่งดงามและ ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

8 น้ำตกสิรินธร น้ำตกสิรินธร ลักษณะโดยทั่วไปไม่ใช่น้ำที่ตกมาจากผาสูง หากแต่เป็นลักษณะธารที่ ค่อยๆลาดไหลมาจากแนวป่าสูง มีแอ่งน้ำลานหิน นั่งพักผ่อนได้ ธารน้ำตกจะไหลไปรวมที่ คลองอัยกาดิง มักจะมีคนท้องถิ่นเข้ามาเที่ยว สิ่งที่ควรชม นอกเหนือจากน้ำตก ก็คือ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับป่าภาคใต้ ใน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการรวบรวมไว้กว่า 200 ชนิด โดยจัดปลูกพรรณ ไม้ต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ตามสภาพธรรมชาติ

9 ชายหาดนราทัศน์ ชายหาดนราทัศน์ เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่ปลาย แหลมด้านปากแม่น้ำบางนราซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอ และที่จัดขึ้นเป็นประจำ ทุกปีด้วย แนวสนทำให้บรรยากาศริมทะเลร่มรื่นมากขึ้น ชาวบ้าน นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ กันที่นี่ ใกล้ๆ กันมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งกระจัดกระจายตามริมแม่น้ำ บางนรา และบริเวณ เวิ้งอ่าวมีเรือกอและของชาวประมงจอดยู่มากมาย อยู่เลยจากตัว เมืองนราธิวาสไปตาม ถนนสายพิชิตบำรุง ประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถใช้ บริการ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อถีบหรือรถสองแถวเล็กจากตัวเมือง นราธิวาสไปยังหาดนรา ทัศน์ได้สะดวก

10 วนอุทยานอ่าวมะนาว วนอุทยานอ่าวมะนาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ ตามทาง หลวงหมายเลข 4084 ( นราธิวาส - ตากใบ ) ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีทางแยกไปสู่หาด อีก 3 กิโลเมตร เป็น ชายหาดที่ยาวต่อเนื่องจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัด ปัตตานี เป็นโค้งอ่าว เชื่อมต่อกัน ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีโขดหินคั่นสลับโค้งหาด เป็นระยะ

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้ ป่าพรุสิรินธร เป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุแห่ง สุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งคลุมพื้นที่ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอ ตากใบ อำเภอสุไหงโกลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google