งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบและกลไก สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน 1. ภาพของระบบ จากคู่มือ iqa 2557 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบและกลไก สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน 1. ภาพของระบบ จากคู่มือ iqa 2557 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบและกลไก สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน 1

2 ภาพของระบบ จากคู่มือ iqa 2557 2 http://www.mua.go.th/users/bhes/DATA%20BHES2558/upload%20file%20IQA/iqa%20manual2557.pdf

3 System of Technology Process ( ม.3) https://www.facebook.com/thaiall/photos/a.423083752271.195205.350024507271/10153126151782272/ http://www.thaiall.com/blog/burin/78/ http://www.thaiall.com/mis/mis03.htm http://www.thaiall.com/iqa/ 3

4 closed-loop system 4 http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/systemscontrol/workingwithsystemsrev1.shtml

5 ตัวอย่างภาพระบบโดยทั่วไป ( ระบบ ปิด ) 5 เริ่มต้น แต่งตั้งคณะทำงาน... ทบทวน และจัดทำแผน... ปฏิบัติการ... ติดตาม ควบคุม และ รายงาน... ประเมินผล... ประชุมสรุปผลอย่างมีส่วน ร่วม... ปรับปรุง ตาม ผล ประเมิน และ ข้อเสนอแ นะ input process output feedback


ดาวน์โหลด ppt ระบบและกลไก สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน 1. ภาพของระบบ จากคู่มือ iqa 2557 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google