งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน
ระบบและกลไก สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน

2 ภาพของระบบ จากคู่มือ iqa 2557

3 System of Technology Process (ม.3)
https://www.facebook.com/thaiall/photos/a / /

4 closed-loop system Reference:

5 ตัวอย่างภาพระบบโดยทั่วไป (ระบบปิด)
เริ่มต้น แต่งตั้งคณะทำงาน ... input ทบทวน และจัดทำแผน ... feedback ปรับปรุงตาม ผลประเมิน และข้อเสนอแนะ ปฏิบัติการ ... process ติดตาม ควบคุม และรายงาน ... ประเมินผล ... output ประชุมสรุปผลอย่างมีส่วนร่วม ...


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่จะต้องมีในการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google