งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เน้นไปทาง mobile. Tablet - ios, android จะได้อุปกรณ์ใหม่ 20 เครื่อง 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เน้นไปทาง mobile. Tablet - ios, android จะได้อุปกรณ์ใหม่ 20 เครื่อง "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เน้นไปทาง mobile. Tablet - ios, android จะได้อุปกรณ์ใหม่ 20 เครื่อง 

3  ระบบ e-service. เพื่อสนับสนุนบริการที่เป็นเลิศ ตัวอย่าง

4  เน้น social network. เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง https://www.facebook.com/librarymsu

5  - ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium เตรียมตัว. Upgrade สู่ Release เพื่อเข้าประชุม iug17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณเดือนธันวาคม Next step->. Sierra


ดาวน์โหลด ppt  เน้นไปทาง mobile. Tablet - ios, android จะได้อุปกรณ์ใหม่ 20 เครื่อง 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google