งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

2 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Mind Map
Mind Map® ถูกสร้างขึ้นโดย Tony Buzan เพื่อใช้ในการบันทึกในลักษณะเป็นภาพ การเขียน Mind Map เริ่มต้นจากเขียนคำ วลี หรือรูปภาพ (Image) ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ จากนั้นเริ่มเขียนบันทึก ก็เริ่มแตกกิ่งออกไปรอบจุดกลาง แต่ละสาขาที่แตกออกไปสามารถมีกิ่งย่อยลงไปอีกได้ไม่จำกัด แต่ละกิ่งก้านสามารถเชื่อมโยงหากันได้ ถ้ามีความสัมพันธ์กัน

3 สรุปจุดสำคัญของ Mind Map 1. ใช้สีที่แตกต่างกันของแต่ละกิ่งก้าน 2

4

5 ประโยชน์ของการใช้ Mind Map
Ø สร้างความคิดใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แทบไม่มีขีดจำกัด Ø สามารถจัดการกับความคิดที่เกิดขึ้นอย่างมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ø ช่วยให้การนำเสนอความคิดมากมายที่สัมพันธ์กันเป็นไปอย่างรวดเร็ว Ø เห็นภาพ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ Ø ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้ความเห็นของทุกคน

6 ตัวอย่างของ Mind Map

7 ตัวอย่างของ Mind Map

8 ตัวอย่างของ Mind Map

9 แหล่งศึกษาเพิ่มเติม 1. http://learners. in. th/blog/mooza/93967 2
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม /mindmap.htm 3.


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google