งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

2 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Mind Map  Mind Map ® ถูกสร้างขึ้นโดย Tony Buzan เพื่อใช้ในการ บันทึกในลักษณะเป็นภาพ  การเขียน Mind Map เริ่มต้นจากเขียนคำ วลี หรือรูปภาพ (Image) ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ  จากนั้นเริ่มเขียนบันทึก ก็เริ่มแตกกิ่งออกไปรอบจุดกลาง แต่ละสาขาที่แตกออกไปสามารถมีกิ่งย่อยลงไปอีกได้ไม่ จำกัด  แต่ละกิ่งก้านสามารถเชื่อมโยงหากันได้ ถ้ามีความสัมพันธ์ กัน

3 สรุปจุดสำคัญของ Mind Map 1. ใช้สีที่แตกต่างกันของแต่ละกิ่งก้าน 2. ใช้คำสั้นๆ ที่สื่อความหมายชัดเจน 3. ใช้ภาพประกอบ (ถ้ามี)

4

5 ประโยชน์ของการใช้ Mind Map Ø สร้างความคิดใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แทบไม่มีขีดจำกัด Ø สามารถจัดการกับความคิดที่เกิดขึ้นอย่างมากมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ Ø ช่วยให้การนำเสนอความคิดมากมายที่สัมพันธ์กัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว Ø เห็นภาพ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ Ø ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้ความเห็นของทุกคน

6 ตัวอย่างของ Mind Map

7

8

9  แหล่งศึกษาเพิ่มเติม 1. http://learners.in.th/blog/mooza/93967 2. http://school.obec.go.th/pongsaenthong/Kanitsat- 2/mindmap.htm 3. http://km.oncb.go.th/doc/Mind%20Map.doc


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google