งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร  ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. การศึกษา วศ. บ วิศวกรรมไฟฟ้า วท. บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วศ. ม การจัดการวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร  ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. การศึกษา วศ. บ วิศวกรรมไฟฟ้า วท. บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วศ. ม การจัดการวิศวกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากร  ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. การศึกษา วศ. บ วิศวกรรมไฟฟ้า วท. บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วศ. ม การจัดการวิศวกรรม อาชีพ นักวิจัยอิสระ / ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้จัดการ ปริษัทเอ็มซีเอ บิวท์ เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด  นามแฝงใน เวป / manasu

2 11.1

3 11.2

4

5

6

7 MDB

8

9

10

11 PLC

12

13

14

15

16

17 แบบโครงสร้าง (structural drawing)  บางครั้งเรียกแบบวิศวกรรม แสดงรายละเอียดโครงสร้าง อาคารที่ได้รับการออกแบบโดยวิศวกร บริษัทรับเหมา ก่อสร้างและวิศวกรผู้ควบคุมโครงการจะต้องปฏิบัติตาม แบบโครงสร้างอย่างเคร่งครัดเพื่อความแข็งแรงและ มั่นคงของอาคาร

18

19 แบบงานระบบ (system drawing)

20

21

22

23 การกำหนดขนาด (dimension)

24 ขนาดกระดาษเขียนแบบ

25

26

27 หน่วยที่ 3 วิศวกรรมโครงสร้าง งานอาคาร  ส่วนประกอบของอาคารเบื้องต้น ประกอบด้วย หลังคาและโครงสร้างหลังคา คาน เสา พื้น ผนังและฝ้าเพดาน ฐานราก เสาเข็ม หลังคาและโครงสร้างหลังคา

28 การถ่ายน้ำหนัก (load distribution)

29

30 พื้นสำเร็จรูป

31 ฐานราก ฐานรากแผ่ ฐานรากบนเสาเข็ม

32


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร  ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. การศึกษา วศ. บ วิศวกรรมไฟฟ้า วท. บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วศ. ม การจัดการวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google