งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. การศึกษา วศ. บ  วิศวกรรมไฟฟ้า วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วศ.ม การจัดการวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. การศึกษา วศ. บ  วิศวกรรมไฟฟ้า วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วศ.ม การจัดการวิศวกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากร ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. การศึกษา วศ. บ  วิศวกรรมไฟฟ้า วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วศ.ม การจัดการวิศวกรรม อาชีพ นักวิจัยอิสระ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตำแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการผู้จัดการ ปริษัทเอ็มซีเอ บิวท์ เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด นามแฝงใน เวป / manasu

2 11.1

3 11.2

4

5

6

7 MDB

8

9

10

11 PLC

12

13

14

15

16

17 แบบโครงสร้าง (structural drawing)
บางครั้งเรียกแบบวิศวกรรม แสดงรายละเอียดโครงสร้างอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยวิศวกร บริษัทรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรผู้ควบคุมโครงการจะต้องปฏิบัติตามแบบโครงสร้างอย่างเคร่งครัดเพื่อความแข็งแรงและมั่นคงของอาคาร

18

19 แบบงานระบบ (system drawing)

20

21

22

23 การกำหนดขนาด (dimension)

24 ขนาดกระดาษเขียนแบบ

25

26

27 หน่วยที่ 3 วิศวกรรมโครงสร้างงานอาคาร
ส่วนประกอบของอาคารเบื้องต้น ประกอบด้วย หลังคาและโครงสร้างหลังคา คาน เสา พื้น ผนังและฝ้าเพดาน ฐานราก เสาเข็ม หลังคาและโครงสร้างหลังคา

28 การถ่ายน้ำหนัก (load distribution)

29

30 พื้นสำเร็จรูป

31 ฐานราก ฐานรากแผ่ ฐานรากบนเสาเข็ม
ฐานราก ฐานรากแผ่ ฐานรากบนเสาเข็ม

32


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ. การศึกษา วศ. บ  วิศวกรรมไฟฟ้า วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วศ.ม การจัดการวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google