งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 2 วัน เท่ากับ 0.32 % : - งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 2 วัน เท่ากับ 0.32 % : - งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 2 วัน เท่ากับ 0.32 % : - งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง เร็วกว่าแผนงาน 7 วัน เท่ากับ 1.22 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 7.98% งานพื้น Post-Tension 0 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 0 งานระบบสุขาภิบาล และป้องกัน อัคคีภัย 0 งานกระจกอลูมิเนียม 0 งานระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ 0 งานลิฟท์ 0 สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 11.82% Nov 2009

2 2 Monthly Photo Progress As of 15 Sep 2009 – 20 Nov 2009 Supalai City Resort Ramkhamhaeng ผังโครงการ Project Report

3 3 ภาพรวมอาคาร A Monthly Photo Progress As of 15 Sep 2009 – 20 Nov 2009 Supalai City Resort Ramkhamhaeng 27.11.2009 Project Report

4 4 อาคาร A เทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% Monthly Photo Progress As of 15 Sep 2009 – 20 Nov 2009 Supalai City Resort Ramkhamhaeng 27.11.2009 Project Report

5 5 อาคาร A งานติดตั้งเสาชั้น 1 Monthly Photo Progress As of 15 Sep 2009 – 20 Nov 2009 Supalai City Resort Ramkhamhaeng 27.11.2009 Project Report

6 6 Monthly Photo Progress As of 15 Sep 2009 – 20 Nov 2009 Supalai City Resort Ramkhamhaeng ภาพรวมอาคาร B 27.11.2009 Project Report

7 7 Monthly Photo Progress As of 15 Sep 2009 – 20 Nov 2009 Supalai City Resort Ramkhamhaeng อาคาร B งานดัดเข็ม 27.11.2009 Project Report

8 8 Monthly Photo Progress As of 15 Sep 2009 – 20 Nov 2009 Supalai City Resort Ramkhamhaeng 27.11.2009 อาคาร B งานฐานราก Project Report


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 2 วัน เท่ากับ 0.32 % : - งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google