งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โครงการ ศุภาลัย รัชโยธิน รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โครงการ ศุภาลัย รัชโยธิน รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ รัชโยธิน รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 11.43 % งานพื้น Post-Tension - งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร - งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย - งานกระจกอลูมิเนียม - งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ - งานลิฟต์ - สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 8.61% Supalai Park @ Ratchayothin กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 20 วัน เท่ากับ 2.57 % As of November 2010

2 Supalai Park @ Ratchayothin As of November 2010 ภาพรวมของโครงการ

3 Supalai Park @ Ratchayothin As of November 2010 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.1) กำลังดำเนินงานในส่วนผนัง SHEAR- WALL กำลังดำเนินงานในส่วนงานเสาชั้น 1

4 Supalai Park @ Ratchayothin As of November 2010 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.2) กำลังดำเนินงานทำฐานรากอาคาร และงานผนัง LIFT-CORE

5 Supalai Park @ Ratchayothin As of November 2010 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.3) กำลังดำเนินงานในส่วนของงานโครงสร้างผนัง SHEAR WALL

6 Supalai Park @ Ratchayothin As of November 2010 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.4) ในส่วนของงาน โครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย กำลังดำเนินงานในส่วนของงานคาน, พื้นและผนัง บ่อบำบัดน้ำเสีย

7 Supalai Park @ Ratchayothin As of November 2010 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.4) ในส่วนของงาน โครงสร้างบ่อน้ำดี กำลังดำเนินงานในส่วนงานคานและงาน ฐานราก


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โครงการ ศุภาลัย รัชโยธิน รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google