งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด
รายงานความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2555 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ณ  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2554 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการเท่ากับ % ช้ากว่าแผนงาน 21 วัน รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเสาเข็มตอก 100.00% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0.73% งานพื้น POST TENSION 0.00% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานกระจกอลูมิเนียม งานลิฟท์ งานตกแต่ง สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 2.83% 1

2 หน้าโครงการ 2

3 งานฐานรากอาคาร 3 แล้วเสร็จประมาณ 80 %
Tower 3 งานฐานรากอาคาร 3 แล้วเสร็จประมาณ 80 % 3

4 งานฐานรากอาคาร 4 แล้วเสร็จประมาณ 50 %
Tower 4 งานฐานรากอาคาร 4 แล้วเสร็จประมาณ 50 % 4

5 งานพื้นชั้น 1 อาคาร 5 แล้วเสร็จประมาณ 50 %
Tower 5 งานพื้นชั้น 1 อาคาร 5 แล้วเสร็จประมาณ 50 % 5

6 ห้องประชุมภายในหน่วยงาน
6


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google