งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศรี นครินทร์ กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 เมษายน 2555 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างประมูลงาน รายการผลงานที่ทำได้ คิด เป็น % งานเสาเข็มตอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศรี นครินทร์ กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 เมษายน 2555 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างประมูลงาน รายการผลงานที่ทำได้ คิด เป็น % งานเสาเข็มตอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซิตี้โฮม @ ศรี นครินทร์ กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 เมษายน 2555 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างประมูลงาน รายการผลงานที่ทำได้ คิด เป็น % งานเสาเข็มตอก 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0% งานพื้น POST TENSION 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 0% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 0% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานลิฟท์ 0% งานตกแต่ง 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 100% As of Oct 2010

2 ซิตี้โฮม @ ศรี นครินทร์ รายงานความก้าวหน้าเสาเข็ม ตอก รายการความก้าวหน้าเสาเข็มตอก อาคาร 1 100% อาคาร 2 100% อาคาร 3 100% อาคาร 4 100% อาคาร 5 100% อาคาร 6 100% อาคารสโมสร 100% As of Oct 2010

3 ซิตี้โฮม @ ศรี นครินทร์ เสาเข็มตอกอาคาร 1, 3, 5 เสร็จ 100% เสาเข็มตอกอาคาร 2, 4, 6 เสร็จ 100% As of Oct 2010

4 ซิตี้โฮม @ ศรี นครินทร์ เสาเข็มตอกสโมสร เสร็จ 100% As of Oct 2010

5 ซิตี้โฮม @ ศรี นครินทร์ ทางเข้าโครงการมีการวางท่อ ระบายน้ำ As of Oct 2010


ดาวน์โหลด ppt ศรี นครินทร์ กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 เมษายน 2555 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างประมูลงาน รายการผลงานที่ทำได้ คิด เป็น % งานเสาเข็มตอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google