งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

City home Rattanathibeth Apr 2010 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "City home Rattanathibeth Apr 2010 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 City home Rattanathibeth Apr 2010 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ ) 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 72.96% งานพื้น Post-Tension 100% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 19.92% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 52.59% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 56.26% กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 64 วัน เท่ากับ 10.74% : งานเสาเข็มเจาะ + ตอก แล้วเสร็จ : งานโครงสร้าง เร็วกว่าแผนงาน 133 วัน เท่ากับ 24.94%

2 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 1 งานฉาบภายนอก อาคาร 1

3 City home Rattanathibeth ภาพที่ 2 งานปูกระเบื้อง อาคาร 1 Apr 2010

4 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 3 งานฉาบผนังภายนอก ชั้น 14 อาคาร 1

5 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 4 งานปูกระเบื้องห้องครัว ชั้น 13 อาคาร 1

6 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 5 งานโครงสร้างบันได ชั้น 18 อาคาร 1

7 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 6 งานระดับท่อน้ำภายนอก

8 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 7 งานท่อรอบอาคาร 1

9 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 8 งานโครงสร้าง Club House

10 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 9 งานฉาบภายนอก อาคาร 2

11 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 10 งานฝ้าเพดานห้องนอน อาคาร 2

12 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 11 งานบันได ชั้น 17 อาคาร 2

13 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 12 งานฉาบผนังภายนอก อาคาร 2

14 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 13 งานฉาบผนังภายใน ชั้น 15 อาคาร 2

15 City home Rattanathibeth Apr 2010 ภาพที่ 14 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า อาคาร 2


ดาวน์โหลด ppt City home Rattanathibeth Apr 2010 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google