งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“... คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทย ล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่แต่ เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ ปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“... คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทย ล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่แต่ เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ ปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 “... คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทย ล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่แต่ เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ ปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ ช่วยกันรักษาส่วนร่วม ให้อยู่ที่พอสมควร ขอย้ำ พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่ง คุณสมบัตินี้ไปจากเราได้...”

5

6 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของทางสายกลางและความ ไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ


ดาวน์โหลด ppt “... คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทย ล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่แต่ เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ ปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google