งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล
และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา) สถาบันบำราศนราดูร

2

3

4

5

6 Early identification Screening Process

7 Alerting signs

8 Early separation, Early Isolation
ห้องตรวจโรคแยก

9 Single room ปิดประตู มีห้องน้ำในตัว
Patient Placement Single room ปิดประตู มีห้องน้ำในตัว Airborne infection isolation roomกรณีมีอาการระบบทางเดินหายใจ / aerosol producing procedures Cohort ward On site decontamination: autoclave, disinfectant

10 Airborne Infection Isolation Room - AIIR
10

11 Cohort Ward

12 Early implementation of infection control
Isolation Precaution Standard precaution Transmission based precaution (airborne, droplet, contact)

13 Safe injection practices Cleaning and disinfection of equipments
Standard Precautions Hand hygiene Safe injection practices Cleaning and disinfection of equipments Textiles and laundry Food utensils and dishware Waste management: onsite decontamination

14 Environmental Infection Control
Standard procedures for cleaning and disinfection of environmental surfaces: Sodium hypochlorite 500 or 5,000 ppm, peracetic acid, 2% glutaraldehyde

15 Occupational Health Recommendations
จำกัดบุคลากรเท่าที่จำเป็น Follow the recommended infection control precautions, hand hygiene all the times Log book Monitor and surveillance for symptoms of the disease Mental health

16 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การแจ้งข้อมูลแก่โรงพยาบาลปลายทางล่วงหน้า PPE Standard precautions Cleaning, disinfection

17 Personal Protective Equipments
Impermeable gowns Hood Goggles and face shield Masks : surgical, N-95, N-100, P-100 Double gloves Leg and foot cover Boot การเลือกใช้ PPE ให้เหมาะสมกับตนเองและกิจกรรมเพื่อการป้องกัน

18

19 ชุดป้องกันร่างกายสำหรับพนักงานทำความสะอาด ในห้องผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา

20 ชุดป้องกันร่างกายสำหรับพนักงานขับรถ รับ – ส่ง ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา

21 การใส่ PPE ในการทำความสะอาดรถ
ควรเตรียม Cleaning set ในรถพยาบาลให้พร้อมใช้งาน เปิดประตูและหน้าต่างรถทุกบานขณะทำความสะอาด ทิ้งไว้นาน 30 นาที

22 ชุดป้องกันร่างกายสำหรับพยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในรถพยาบาล
แนะนำใส่เสื้อคลุมกันน้ำทับด้านหน้าชุดป้องกันร่างกาย เพื่อลดการปนเปื้อนขณะรูดซิปตอนถอดชุดป้องกันร่างกาย

23 ขั้นตอนการใส่และถอดชุดป้องกันร่างกาย สำหรับการดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา

24 ขั้นตอนการใส่ชุดป้องกันร่างกาย (ชุดกาวน์)
1.ล้างมือ 2. Leg cover /Boot - ล้างมือ 3.ใส่เสื้อกาวน์กันน้ำแขนยาว 4. Surgical mask/N95 mask

25 5. Goggle 6. Hood 7. Face shield 8. ถุงมือ 1 – 2 ชั้น

26 ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันร่างกาย (ชุดกาวน์)
1.ถอดถุงมือชั้นนอก 2. ถอด Face shield 5.เสื้อกาวน์ ล้างมือ 4.ถอดถุงมือขั้นใน ล้างมือ 3. ถอด Hood

27 6. ถอด Boot / Leg cover ล้างมือ
7. ถอด Goggle ล้างมือ 8.ถอด Surgical mask/N95 mask ล้างมือ

28 ขั้นตอนการใส่ชุดป้องกันร่างกาย (ชุดหมี)
1. ล้างมือ/ ใส่ Leg cover 2.ใส่ชุดหมี /Boot 3.Surgical mask/N95 mask 4.Goggle

29 6.เสื้อพลาสติกกันน้ำ 5. ดึง Hood มาปิดศีรษะ 7. ถุงมือ 1 – 2 ชั้น 8. Face shield

30 ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันร่างกาย(ชุดหมี)
1.ดึงเสื้อพลาสติกด้านหน้าพร้อมถุงมือชั้นนอก 2. ถอด Face shield 4.ถอดชุดพร้อมถุงมือขั้นใน 3. รูดซิปลง ถอด Hood

31 8.ถอด Surgical mask/N95 mask
5.ถอดชุดพร้อมรองเท้าบูท ล้างมือ 6.ถอด Leg cover ล้างมือ 8.ถอด Surgical mask/N95 mask 7. Goggle ล้างมือ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google