งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาล และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาล ( กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ) สถาบันบำราศ นราดูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาล และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาล ( กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ) สถาบันบำราศ นราดูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาล และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาล ( กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ) สถาบันบำราศ นราดูร

2

3

4

5

6 Screening Process Early identification

7 Alerting signs

8 ห้องตรวจโรคแยก Early separation, Early Isolation

9 P ATIENT P LACEMENT Single room ปิดประตู มีห้องน้ำในตัว Airborne infection isolation room กรณีมี อาการระบบทางเดินหายใจ / aerosol producing procedures Cohort ward On site decontamination: autoclave, disinfectant

10 Airborne Infection Isolation Room - AIIR

11 Cohort Ward

12 Early implementation of infection control Isolation Precaution Standard precaution Transmission based precaution (airborne, droplet, contact)

13 S TANDARD P RECAUTIONS Hand hygiene Safe injection practices Cleaning and disinfection of equipments Textiles and laundry Food utensils and dishware Waste management: onsite decontamination

14 E NVIRONMENTAL I NFECTION C ONTROL Standard procedures for cleaning and disinfection of environmental surfaces: Sodium hypochlorite 500 or 5,000 ppm, peracetic acid, 2% glutaraldehyde

15 O CCUPATIONAL H EALTH R ECOMMENDATIONS จำกัดบุคลากรเท่าที่จำเป็น Follow the recommended infection control precautions, hand hygiene all the times Log book Monitor and surveillance for symptoms of the disease Mental health

16 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การแจ้งข้อมูลแก่โรงพยาบาลปลายทางล่วงหน้า PPE Standard precautions Cleaning, disinfection

17 P ERSONAL P ROTECTIVE E QUIPMENTS Impermeable gowns Hood Goggles and face shield Masks : surgical, N-95, N-100, P-100 Double gloves Leg and foot cover Boot การเลือกใช้ PPE ให้เหมาะสมกับตนเองและ กิจกรรมเพื่อการป้องกัน

18

19 ชุดป้องกันร่างกายสำหรับพนักงานทำความสะอาด ในห้องผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา

20 ชุดป้องกันร่างกายสำหรับพนักงานขับรถ รับ – ส่ง ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา

21 การใส่ PPE ในการทำความสะอาดรถ ควรเตรียม Cleaning set ในรถพยาบาลให้พร้อมใช้ งาน เปิดประตูและหน้าต่างรถทุกบานขณะทำความสะอาด ทิ้งไว้นาน 30 นาที

22 ชุดป้องกันร่างกายสำหรับพยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน รถพยาบาล แนะนำใส่เสื้อคลุมกันน้ำทับด้านหน้าชุดป้องกันร่างกาย เพื่อลดการปนเปื้อนขณะรูดซิปตอนถอดชุดป้องกันร่างกาย

23 ขั้นตอนการใส่และถอดชุดป้องกันร่างกาย สำหรับการดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา

24 2. Leg cover /Boot - ล้างมือ 1. ล้างมือ 3. ใส่เสื้อกาวน์กันน้ำแขนยาว 4. Surgical mask/N95 mask ขั้นตอนการใส่ชุดป้องกันร่างกาย ( ชุดกาวน์ )

25 5. Goggle6. Hood7. Face shield 8. ถุงมือ 1 – 2 ชั้น

26 ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันร่างกาย ( ชุดกาวน์ ) 1. ถอดถุงมือชั้นนอก 2. ถอด Face shield 3. ถอด Hood 4. ถอดถุงมือขั้นใน ล้างมือ 5. เสื้อกาวน์ ล้างมือ

27 6. ถอด Boot / Leg cover ล้างมือ 7. ถอด Goggle ล้างมือ 8. ถอด Surgical mask/N95 mask ล้างมือ

28 ขั้นตอนการใส่ชุดป้องกันร่างกาย ( ชุดหมี ) 1. ล้างมือ / ใส่ Leg cover 2. ใส่ชุดหมี /Boot 3.Surgical mask/N95 mask 4.Goggle

29 5. ดึง Hood มาปิดศีรษะ 6. เสื้อพลาสติกกันน้ำ 7. ถุงมือ 1 – 2 ชั้น 8. Face shield

30 1. ดึงเสื้อพลาสติกด้านหน้าพร้อม ถุงมือชั้นนอก 2. ถอด Face shield 3. รูดซิปลง ถอด Hood 4. ถอดชุดพร้อมถุงมือ ขั้นใน ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันร่างกาย ( ชุดหมี )

31 5. ถอดชุดพร้อมรองเท้าบูท ล้างมือ 6. ถอด Leg cover ล้างมือ 7. Goggle ล้างมือ 8. ถอด Surgical mask/N95 mask


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาล และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาล ( กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ) สถาบันบำราศ นราดูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google