งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

San-chaad. AMERICA = a–mae-ri-ka อเมริกา khon – a – mae – ri - kan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "San-chaad. AMERICA = a–mae-ri-ka อเมริกา khon – a – mae – ri - kan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 san-chaad

2

3 AMERICA = a–mae-ri-ka อเมริกา

4 khon – a – mae – ri - kan

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Indonesia In-doo-nee-seea อินโดนีเ ซีย

16

17 ฟิลิปปินส์

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Questions ( Where = thee-nai ) khun ( you ) คุณ khao ( he ) เขา phuak khao ( they ) พวกเขา yaad khun (your relatives) ญาติคุณ thee-nai ( where ) ที่ไหน maa jaak ( come from ) มาจาก Khrap/kha ครับ / คะ

45 Answers phom/ di-chan khao phuak khao Yaad phom pra-ted ประเทศ maa jaak มาจาก ?a-mae-ri- kaa อเมริกา khae-naa- daa แคนาดา ?ang-krit อังกฤษ Kam-phuu- chaa กัมพูชา khrap/ kha

46 Quesstions ( What = ?a-rai ) khun khao phuak khao khun chaan san- chaad (Nationality) ?a-rai what Khrap/kha mee have / has

47 phom / di-chan khao phuak khao khun chaan san-chaad?a-mae-ri- kaa yee-pun kao-lee jeen Khrap/kha Answers

48 Quesstions ( What = ?a-rai ) khun khao khun maaw khruu maa jaak?a-rai pra-ted ( country ) muang ( city ) jang-wad (Province ) ?am-per ( district ) khrap/ kha

49 Answers phom/ di-chan khao khun maaw khruu maa jaak pratedfa-rang- sess muangbos-sa-tan jang-wadra-yong ?am- per see-ra- chaa khrap/ kha


ดาวน์โหลด ppt San-chaad. AMERICA = a–mae-ri-ka อเมริกา khon – a – mae – ri - kan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google