งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hobby. Do you have any hobby? Do you have any hobby? What’s your hobby? What’s your hobby? รับ Sheet หน้า 3 รับ Sheet หน้า 3 ดูภาพ 4 ภาพ ใน Exercise 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hobby. Do you have any hobby? Do you have any hobby? What’s your hobby? What’s your hobby? รับ Sheet หน้า 3 รับ Sheet หน้า 3 ดูภาพ 4 ภาพ ใน Exercise 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hobby

2 Do you have any hobby? Do you have any hobby? What’s your hobby? What’s your hobby? รับ Sheet หน้า 3 รับ Sheet หน้า 3 ดูภาพ 4 ภาพ ใน Exercise 2 ดูภาพ 4 ภาพ ใน Exercise 2 ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า คนในภาพแต่ละ ภาพทำกิจกรรมยามว่างอะไรบ้าง และ ทำไมนักเรียนจึงคิดว่าเขาทำกิจกรรมนั้น ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า คนในภาพแต่ละ ภาพทำกิจกรรมยามว่างอะไรบ้าง และ ทำไมนักเรียนจึงคิดว่าเขาทำกิจกรรมนั้น Where are they? Where are they? What are they doing? What are they doing? จุดสังเกตในภาพ จุดสังเกตในภาพ Wall Street / I  NY (New York) Wall Street / I  NY (New York) ภาพโอเปราเฮาส์ (Sydney) ภาพโอเปราเฮาส์ (Sydney)

3 ฟังบทสนทนา แล้ว ใส่หมายเลขลำดับของบทสนทนา ในช่องสี่เหลี่ยมข้างภาพ ฟังบทสนทนา แล้ว ใส่หมายเลขลำดับของบทสนทนา ในช่องสี่เหลี่ยมข้างภาพ ให้นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ ให้นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ เฉลย เฉลย ตรวจคำตอบต่อไปนี้ : 4, 2, 1, 3 ตรวจคำตอบต่อไปนี้ : 4, 2, 1, 3 Memo : Key sentence คือประโยคใจความหลักของผู้พูด แต่ละคนที่จะช่วยให้นักเรียนเลือกภาพได้ถูกต้อง Memo : Key sentence คือประโยคใจความหลักของผู้พูด แต่ละคนที่จะช่วยให้นักเรียนเลือกภาพได้ถูกต้อง ฟังบทสนทนา ครั้งที่ 2 และจด Key sentence ของผู้พูดแต่ ละคนลงด้านล่างภาพ ฟังบทสนทนา ครั้งที่ 2 และจด Key sentence ของผู้พูดแต่ ละคนลงด้านล่างภาพ ฟังบทสนทนาครั้งที่ 3 เพื่อตรวจคำตอบต่อไปนี้ ฟังบทสนทนาครั้งที่ 3 เพื่อตรวจคำตอบต่อไปนี้ My name’s Chris. My name’s Chris. My hobby’s playing tennis. My hobby’s playing tennis. I’m from New York. I’m from New York. I live in Sydney. I live in Sydney.

4 งาน 2... แปลบทสนทนา ต่อไปนี้เป็นภาษาไทยลงสมุด 1.Woman :My name’s Barbara. I’m from New York. I live in Canada. My hobby’s photography. 2.Man : I live in Japan. My name’s Alex. I’m from England. My Hobby’s playing tennis. 3.Woman :I’m from New Zealand. My name’s Glenys. I live in Sydney. My hobby’s cycling. 4.Man : I live in Colorado. My hobbies are skiing and mountain climbing. My name’s Chris. I’m from Texas. งานพิเศษ 2... แปลกริยา 3 ช่อง เป็นไทย งานพิเศษ 2... แปลกริยา 3 ช่อง เป็นไทย


ดาวน์โหลด ppt Hobby. Do you have any hobby? Do you have any hobby? What’s your hobby? What’s your hobby? รับ Sheet หน้า 3 รับ Sheet หน้า 3 ดูภาพ 4 ภาพ ใน Exercise 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google