งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction ตอนที่ Hello, my name is Andy. Nice to meet you. I’m Linda.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction ตอนที่ Hello, my name is Andy. Nice to meet you. I’m Linda."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Introduction ตอนที่

3 Hello, my name is Andy. Nice to meet you. I’m Linda.

4 Nice to meet you too. Where are you from?

5 I come from Thailand. And you? I come from England.

6 Where do you live? I live in London. And you?

7 I live in Udon thani. How old are you?

8 I’m 19 years old. How about you? I’m 15 years old.

9 Do you have any brothers or sisters? Yes, I have 2 younger brothers. How about you?

10 I have got only 1 older sister. I got to go now.

11 Have a good time. Thanks. You too.

12 Goodbye.

13 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

14 name เนม ชื่อ

15 Nice to meet you too. ไนซ์ ทู มีท ยู ทู ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน

16 where แวร์ ที่ไหน

17 Where are you from? แวร์ อาร์ ยู ฟรอม คุณมาจากไหน

18 And you? แอน ยู แล้ว คุณล่ะ

19 live ลิฟว อาศัย

20 Where do you live? แวร์ ดู ยู ลิฟว คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

21 พักสักหน่อย แล้วเรียนตอนที่ ต่อ นะคะ ออกจากหน้ารายการ คลิกกากบาทแดงมุม บนขวาสุดของจอภาพ


ดาวน์โหลด ppt Introduction ตอนที่ Hello, my name is Andy. Nice to meet you. I’m Linda.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google