งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction ตอนที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction ตอนที่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction ตอนที่

2 Hello, my name is Andy. Nice to meet you. I’m Linda.

3 Nice to meet you too. Where are you from?

4 I come from Thailand. And you? I come from England.

5 Where do you live? I live in London. And you?

6 I live in Udon thani. How old are you?

7 I’m 19 years old. How about you?

8 Do you have any brothers or sisters?
Yes, I have 2 younger brothers. How about you?

9 I have got only 1 older sister.
I got to go now.

10 Have a good time. Thanks. You too.

11 Goodbye. Goodbye.

12 โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์
vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

13 name เนม ชื่อ

14 ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน
Nice to meet you too. ไนซ์ ทู มีท ยู ทู ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน

15 where แวร์ ที่ไหน

16 Where are you from? แวร์ อาร์ ยู ฟรอม คุณมาจากไหน

17 And you? แอน ยู แล้วคุณล่ะ

18 live ลิฟว อาศัย

19 Where do you live? แวร์ ดู ยู ลิฟว คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

20 พักสักหน่อย แล้วเรียนตอนที่ ต่อ นะคะ
ออกจากหน้ารายการ คลิกกากบาทแดงมุมบนขวาสุดของจอภาพ


ดาวน์โหลด ppt Introduction ตอนที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google