งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอบคำถาม 2 คำถามต่อไปนี้ ตอบคำถาม 2 คำถามต่อไปนี้ Where do you live? Where do you live? Where are you from? Where are you from? เมื่อพูดถึง live in หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอบคำถาม 2 คำถามต่อไปนี้ ตอบคำถาม 2 คำถามต่อไปนี้ Where do you live? Where do you live? Where are you from? Where are you from? เมื่อพูดถึง live in หมายถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอบคำถาม 2 คำถามต่อไปนี้ ตอบคำถาม 2 คำถามต่อไปนี้ Where do you live? Where do you live? Where are you from? Where are you from? เมื่อพูดถึง live in หมายถึง เมือง / ประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน เมื่อพูดถึง live in หมายถึง เมือง / ประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ถ้าพูดถึง where are you from หมายถึง บ้านเกิด (hometown) ถ้าพูดถึง where are you from หมายถึง บ้านเกิด (hometown)

2 Task 1 : กรอกข้อมูลตนเองลงใน แบบฟอร์มช่องว่าง Task 1 : กรอกข้อมูลตนเองลงใน แบบฟอร์มช่องว่าง Task 2 : ให้นักเรียนลุกจากที่นั่ง เพื่อทำ กิจกรรม Find Someone who โดยให้ไป สอบถามข้อมูลของเพื่อนด้วยการตั้ง คำถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วเติมลงใน ช่องว่าง ( สามารถดูตัวอย่างการตั้งคำถาม บางคำถามได้จาก Language focus ใน sheet หน้า 4) Task 2 : ให้นักเรียนลุกจากที่นั่ง เพื่อทำ กิจกรรม Find Someone who โดยให้ไป สอบถามข้อมูลของเพื่อนด้วยการตั้ง คำถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วเติมลงใน ช่องว่าง ( สามารถดูตัวอย่างการตั้งคำถาม บางคำถามได้จาก Language focus ใน sheet หน้า 4) Task 3 : เขียนรายงานสรุปข้อมูลตาม ตัวอย่างของเพื่อนทั้ง 4 คน ลงใน sheet อย่างน้อยควรมีข้อมูล 4 ชนิดตามตัวอย่าง ใน language focus แล้วเตรียมรายงานให้ เพื่อนฟัง Task 3 : เขียนรายงานสรุปข้อมูลตาม ตัวอย่างของเพื่อนทั้ง 4 คน ลงใน sheet อย่างน้อยควรมีข้อมูล 4 ชนิดตามตัวอย่าง ใน language focus แล้วเตรียมรายงานให้ เพื่อนฟัง

3 Somchai lives in (Tambol Tarahad / Taharad district) Amphor Bangplama. He’s from Suphan Buri province Thailand. His hobby is playing basketball. Somchai lives in (Tambol Tarahad / Taharad district) Amphor Bangplama. He’s from Suphan Buri province Thailand. His hobby is playing basketball. หมายเหตุ... District แปลว่า ตำบล หรืออำเภอก็ได้แล้วแต่จะเลือกใช้ แต่ ควรใช้อย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น ในการ บอกที่อยู่ หมายเหตุ... District แปลว่า ตำบล หรืออำเภอก็ได้แล้วแต่จะเลือกใช้ แต่ ควรใช้อย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น ในการ บอกที่อยู่ งานพิเศษ 3... แปลสภาพอากาศเป็น ไทย งานพิเศษ 3... แปลสภาพอากาศเป็น ไทย


ดาวน์โหลด ppt ตอบคำถาม 2 คำถามต่อไปนี้ ตอบคำถาม 2 คำถามต่อไปนี้ Where do you live? Where do you live? Where are you from? Where are you from? เมื่อพูดถึง live in หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google