งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม | Member

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม | Member"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกในกลุ่ม | Member
นางมณฑา มามะ ครู ค.ศ.1 ร.ร.บ้านโคกหญ้าคา นางซูไรยา รัตนญาติ ครู ค.ศ.1 ร.ร.ตลาดนัดต้นมะขาม นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านกระเสาะ นายยูซุฟ เนียมนำ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านกูวิง

3

4

5

6

7 Tiger is a farm animal. เสือเป็นสัตว์ในฟาร์มชนิดหนึ่ง
5 Question YES NO

8 Sheep is a farm animal. แกะเป็นสัตว์ในฟาร์มชนิดหนึ่ง
5 Question YES NO

9 Are these chicken? นี่คือไก่ใช่ไหม
5 Question YES NO

10 Is this a sheep? นี่คือแกะใช่ไหม
5 Question YES NO

11 จงต่อจิ๊กซอว์ที่กำหนดให้ตามรูปตัวอย่าง
30 จงต่อจิ๊กซอว์ที่กำหนดให้ตามรูปตัวอย่าง JIGSAW

12 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
แวะดูคะแนนก่อนจ้า

13 มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในฟาร์มกันเถอะ
VOCABULARY

14 A c h i c k e n _ _ _ _ _ _ _ _ ไก่

15 g A d o _ _ _ _ สุนัข

16 A h o r s e _ _ _ _ _ _ ม้า

17 g A p i _ _ _ _ สุกร, หมู

18 A g o a t _ _ _ _ _ แพะ

19 A c o w _ _ _ _ วัวตัวเมีย

20 จงลากภาพไปวางบนคำศัพท์ที่ถูกต้อง
Two chickens A cow A dog

21 จงลากเส้นจากภาพไปต่อบนคำศัพท์ให้ถูกต้อง
A horse A pig A goat

22 Spelling bee | สะกดคำ ไก่
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.> ไก่

23 Spelling bee | สะกดคำ สุนัข
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.> สุนัข

24 Spelling bee | สะกดคำ ม้า
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.> ม้า

25 Spelling bee | สะกดคำ สุกร, หมู
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.> สุกร, หมู

26 Spelling bee | สะกดคำ แพะ
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.> แพะ

27 Spelling bee | สะกดคำ วัวตัวเมีย
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.> วัวตัวเมีย

28 อ่านข้อความแล้วตอบคำถามได้ READ THE PASSAGE GIVEN and answer
What do they eat? พวกมันกินอะไรเป็นอาหาร Goats, horses and cows like to eat grass every day. Chickens and pigs eat rice. Dogs love to eat meat. READ THE PASSAGE GIVEN and answer

29 มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารของสัตว์ในฟาร์มกันต่อเถอะครับ
VOCABULARY 2

30 m e a t _ _ _ _ เนื้อสัตว์

31 g r a s s _ _ _ _ _ หญ้า

32 r i c e _ _ _ _ ข้าว

33 How many animals eat…? มีสัตว์ที่กิน…จำนวนเท่าไร?
ใส่จำนวนสัตว์ ที่เรียนมาแล้ว <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> grass

34 How many animals eat…? มีสัตว์ที่กิน…จำนวนเท่าไร?
ใส่จำนวนสัตว์ ที่เรียนมาแล้ว <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> rice

35 How many animals eat…? มีสัตว์ที่กิน…จำนวนเท่าไร?
ใส่จำนวนสัตว์ ที่เรียนมาแล้ว <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> meat

36 ให้นักเรียนลากจับคู่จำนวนสัตว์ในฟาร์มให้เท่ากับจำนวนที่กำหนดให้
30 Three dogs Four cows

37 ให้นักเรียนลากจับคู่จำนวนสัตว์ในฟาร์มให้เท่ากับจำนวนที่กำหนดให้
30 ให้นักเรียนลากจับคู่จำนวนสัตว์ในฟาร์มให้เท่ากับจำนวนที่กำหนดให้ Three dogs Five pigs

38 GUESS THE WORD ทายคำศัพท์จากประโยคอย่างง่ายได้
LET’S GO!

39 I have two wings. ฉันมีปีก
10 I have two wings. ฉันมีปีก HORSE CHICKEN DOG What am I? | ฉันเป็นใคร

40 10 I eat rice. ฉันกินหญ้า PIG HORSE DOG What am I? | ฉันเป็นใคร

41 เนื้อเป็นอาหารของฉัน
10 Meat is my food. เนื้อเป็นอาหารของฉัน DOG GOAT CHICKEN What am I? | ฉันเป็นใคร

42 I have four legs. ฉันมี 4 ขา HORSE CHICKEN DOG What am I? | ฉันเป็นใคร
10 I have four legs. ฉันมี 4 ขา HORSE CHICKEN DOG What am I? | ฉันเป็นใคร

43 I can bark. ฉันสามารถเห่าได้
10 I can bark. ฉันสามารถเห่าได้ HORSE DOG GOAT What am I? | ฉันเป็นใคร

44 I like eating. ฉันชอบกิน
10 I like eating. ฉันชอบกิน PIG DOG CHICKEN What am I? | ฉันเป็นใคร

45 ให้นักเรียนวาดสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ชื่นชอบมา 1 ชนิด

46 Total Point | รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม | Member

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google