งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม | Member นางมณฑา มามะ ครู ค. ศ.1 ร. ร. บ้านโคกหญ้าคา นางซูไรยา รัตนญาติ ครู ค. ศ.1 ร. ร. ตลาดนัดต้นมะขาม นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง ครูผู้ช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม | Member นางมณฑา มามะ ครู ค. ศ.1 ร. ร. บ้านโคกหญ้าคา นางซูไรยา รัตนญาติ ครู ค. ศ.1 ร. ร. ตลาดนัดต้นมะขาม นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง ครูผู้ช่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สมาชิกในกลุ่ม | Member นางมณฑา มามะ ครู ค. ศ.1 ร. ร. บ้านโคกหญ้าคา นางซูไรยา รัตนญาติ ครู ค. ศ.1 ร. ร. ตลาดนัดต้นมะขาม นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง ครูผู้ช่วย ร. ร. บ้านกระเสาะ นายยูซุฟ เนียมนำ ครูผู้ช่วย ร. ร. บ้านกูวิง

4

5

6

7

8 Question Tiger is a farm animal. เสือเป็นสัตว์ในฟาร์มชนิด หนึ่ง YESNO 5

9 Question Sheep is a farm animal. แกะเป็นสัตว์ในฟาร์มชนิดหนึ่ง YESNO 5

10 Question Are these chicken? นี่คือไก่ใช่ไหม YESNO 5

11 Question Is this a sheep? นี่คือแกะใช่ไหม YESNO 5

12 รูปตัวอย่าง 30 จงต่อจิ๊กซอว์ที่กำหนดให้ตามรูปตัวอย่าง JIGSAW

13 แวะดูคะแนน ก่อนจ้า

14 มาเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับ สัตว์ในฟาร์มกัน เถอะ VOCABULARY

15 ไก่ _ _ _ _ Achicken

16 _ _ A d o g สุนัข

17 Ahorse _ _ _ ม้า

18 _ _ A p i g สุกร, หมู

19 Agoat แพะ _ _ _ _ _

20 _ _ _ _ วัวตัวเมีย Acow

21 จงลากภาพไปวางบนคำศัพท์ที่ถูกต้อง Two chickens A cow A dog

22 จงลากเส้นจากภาพไปต่อบนคำศัพท์ให้ถูกต้อง A horse A pig A goat

23 Spelling bee | สะกดคำ ไก่

24 Spelling bee | สะกดคำ สุนัข

25 Spelling bee | สะกดคำ ม้า

26 Spelling bee | สะกดคำ สุกร, หมู

27 Spelling bee | สะกดคำ แพะ

28 Spelling bee | สะกดคำ วัวตัวเมีย

29 READ THE PASSAGE GIVEN and answer What do they eat? พวกมันกินอะไรเป็นอาหาร อ่านข้อความแล้วตอบคำถามได้ Goats, horses and cows like to eat grass every day. Chickens and pigs eat rice. Dogs love to eat meat.

30 VOCABULARY 2 มาเรียนรู้คำศัพท์ เกี่ยวกับอาหารของ สัตว์ในฟาร์มกันต่อ เถอะครับ

31 me a t _ _ _ _ เนื้อสัตว์

32 grass _ _ _ _ _ หญ้า

33 ri c e _ _ _ _ ข้าว

34 grass ใส่จำนวนสัตว์ ที่เรียนมาแล้ว How many animals eat…? มีสัตว์ที่กิน … จำนวนเท่าไร ?

35 rice ใส่จำนวนสัตว์ ที่เรียนมาแล้ว How many animals eat…? มีสัตว์ที่กิน … จำนวนเท่าไร ?

36 meat ใส่จำนวนสัตว์ ที่เรียนมาแล้ว

37 ให้นักเรียนลากจับคู่จำนวนสัตว์ในฟาร์มให้เท่ากับจำนวนที่กำหนดให้ Three dogs Four cows 30

38 ให้นักเรียนลากจับคู่จำนวนสัตว์ในฟาร์มให้เท่ากับจำนวนที่กำหนดให้ Three dogs Five pigs 30

39 G UESS T HE W ORD ทายคำศัพท์จาก ประโยคอย่างง่ายได้ LET’S GO!

40 What am I? | ฉันเป็นใคร I have two wings. ฉันมีปีก 10 HORSE CHICKENDOG

41 What am I? | ฉันเป็นใคร I eat rice. ฉันกินหญ้า 10 PIGHORSEDOG

42 What am I? | ฉันเป็นใคร Meat is my food. เนื้อเป็นอาหารของ ฉัน 10 DOGGOATCHICKEN

43 What am I? | ฉันเป็นใคร I have four legs. ฉันมี 4 ขา 10 HORSECHICKENDOG

44 What am I? | ฉันเป็นใคร I can bark. ฉันสามารถเห่าได้ 10 HORSEDOGGOAT

45 What am I? | ฉันเป็นใคร 10 I like eating. ฉันชอบกิน PIGDOGCHICKEN

46 ให้นักเรียนวาดสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ชื่นชอบมา 1 ชนิด

47 Total Point | รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม | Member นางมณฑา มามะ ครู ค. ศ.1 ร. ร. บ้านโคกหญ้าคา นางซูไรยา รัตนญาติ ครู ค. ศ.1 ร. ร. ตลาดนัดต้นมะขาม นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง ครูผู้ช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google