งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTERN ET Internet คือ อะไร ? เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ทำการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หลายล้านเครื่องกว่า 130 ประเทศทั่วโลกเข้า ด้วยกัน มีบริการต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTERN ET Internet คือ อะไร ? เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ทำการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หลายล้านเครื่องกว่า 130 ประเทศทั่วโลกเข้า ด้วยกัน มีบริการต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 INTERN ET

3 Internet คือ อะไร ? เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ทำการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หลายล้านเครื่องกว่า 130 ประเทศทั่วโลกเข้า ด้วยกัน มีบริการต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย เช่น E-mail, E-commerce, FTP, ข้อมูล ฯลฯ

4 Network Components HardwareHardware –Host Computer, Client Computer –Media –Network Interface Card –Network Equipment : Hub, Switching

5 softwaresoftware Network Operating SystemNetwork Operating System Server, Gateway/Bride, DiagnosticServer, Gateway/Bride, Diagnostic Tools and utilityTools and utility Applications SoftwareApplications Software DatabaseDatabase

6

7 บริการที่สำคัญบน Internet WWW (World Wide Web) เป็น บริการทางด้านข้อมูลข่าวสาร หลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง ข้อมูลแบบ Multimedia ง่ายต่อ การใช้งาน โดยระบบ ฐานข้อมูลแบบ Client Server เครื่องที่ให้บริการข้อมูล เรียกว่า Server ส่วนเครื่องที่ เรียกข้อมูลมาแสดงเรียกว่า Client โดยเรียกผ่านโปรแกรม Browser

8 FTP (File transfer Protocol) เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้เครือข่าย สามารถรับ - ส่งไฟล์ข้อมูลทุก รูปแบบระหว่าง Client กับ Server Gopher บริการข้อมูลรูปแบบ แรกเริ่มบนเครือข่าย Internet ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการน้อยมาก หลังจากมีบริการ WWW E-mail บริการรับ - ส่งจดหมาย อีเล็กทรอนิก ซึ่งเป็นที่นิยม มาก ประหยัดและรวดเร็ว ปัจจุบันมี

9 ผู้ให้บริการฟรีจำนวนมาก เช่น Thaimail.com Hotmail.com chaiyomail.com เป็นต้น เราสามารถขอสมัครเป็น สมาชิก ซึ่งจะได้ E-mail address เช่น rnarumon@hotmail.com rnarumon@hotmail.com Search engine เป็นบริการ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการบน Internet โดยการใช้คำ สำคัญส่งให้ search engine ค้นหา เช่น

10 ตัวอย่างการค้นหาโปรแกรมเกม

11

12

13 Hardware ที่จำเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด อุปกรณ์เสริมเพื่อ เชื่อมโยงกับ เครือข่าย (NIC or MODEM) คู่สายโทรศัพท์ 1 หมายเลข

14

15 Software ที่จำเป็น ระบบปฏิบัติการ Windows Browser เช่น Netscape, IE โปรแกรมช่วยงานอื่น ๆ เช่น Telnet, FTP โปรแกรมป้องกันสิ่งไม่ เหมาะสม

16 ให้ปรากฏบนจอภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะที่เด็ก ๆ ใช้ internet อยู่ เช่น Cyber Patrol, KinderGuard, X-Stop, Net Nanny, The Internet Filter

17 การเลือกบริษัท ISP (Internet service provider) มั่นคง บริการหลังขายดี ระบบความปลอดภัยสูง เทคนิคล้ำหน้า ราคาเหมาะสมกับบริการ

18 การต่อเชื่อมกับ ISP สมัครเป็นสมาชิก จะได้ User account ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ( ต่อ Modem เข้ากับคอมพิวเตอร์ และคู่สายโทรศัพท์ ) ติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อ เครือข่ายโดยผ่านเครือข่าย โทรศัพท์

19 เชื่อมต่อเครือข่ายโดยการ หมุนหมายเลขโทรศัพท์ของ ISP (SchoolNet หมุน 1509) เชื่อมต่อเครือข่ายโดยการ หมุนหมายเลขโทรศัพท์ของ ISP (SchoolNet หมุน 1509) Log in ด้วย User account และ PasswordLog in ด้วย User account และ Password เรียกใช้บริการ WWW ผ่าน โปรแกรม Browser เรียกใช้บริการ WWW ผ่าน โปรแกรม Browser ท่องไปในโลกของ Cyber Space ท่องไปในโลกของ Cyber Space

20

21

22

23 The End

24


ดาวน์โหลด ppt INTERN ET Internet คือ อะไร ? เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ทำการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หลายล้านเครื่องกว่า 130 ประเทศทั่วโลกเข้า ด้วยกัน มีบริการต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google