งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Excel & KPI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Excel & KPI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Excel & KPI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 รายละเอียด  การสร้าง KPI หรือ ตัวชี้วัด  การสร้าง KPI  การเปลี่ยนรูปภาพสัญลักษณ์  การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล KPI  วิธีการล้างค่าข้อมูล Rule  วิธีการแก้ไข Rule

3 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด  คำสั่งในการสร้างรายงานประเภท KPI จะ อยู่ที่เมนู Home กลุ่มคำสั่ง Styles คำสั่งที่ ใช้คือ Conditional Formatting ตามภาพ ด้านล่าง

4 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  คำสั่งย่อย ประกอบด้วย

5 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  เปิดแฟ้มข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ ชื่อ KPI_data.xlsx

6 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  เลือกคำสั่ง Conditional Formatting

7 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )

8  ผลลัพธ์ที่ได้

9 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์แบบต่าง ๆ

10 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  ตัวอย่างการไฮไลท์ข้อมูลที่มีค่ามากกว่าที่ กำหนด

11 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  ผลลัพธ์

12 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  ตัวอย่างการไฮไลท์ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด 10 อันดับ

13 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  ผลลัพธ์

14 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  ตัวอย่างการใช้การไล่ค่าระดับสีตามตัวเลข

15 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  วิธีการล้างค่าข้อมูลกฎ เพื่อสร้างใหม่

16 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  ผลลัพธ์

17 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  วิธีการแก้ไขกฎ

18 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  วิธีการแก้ไขกฎ ( ต่อ )

19 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  วิธีการแก้ไขกฎ ( ต่อ )

20 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด ( ต่อ )  ผลลัพธ์

21 21 Thank You QUESTIONS?


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Excel & KPI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google