งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำตกแม่กลาง : เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำ ไหลตลอดปี และมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้เล่นน้ำ หลายแห่ง แต่ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำไหลแรง จนอาจเป็นอันตรายต่อการเล่นน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำตกแม่กลาง : เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำ ไหลตลอดปี และมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้เล่นน้ำ หลายแห่ง แต่ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำไหลแรง จนอาจเป็นอันตรายต่อการเล่นน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 น้ำตกแม่กลาง : เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำ ไหลตลอดปี และมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้เล่นน้ำ หลายแห่ง แต่ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำไหลแรง จนอาจเป็นอันตรายต่อการเล่นน้ำ น้ำตกแม่ กลางอยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ จากถนนสายจอมทอง - ดอยอินทนนท์ ประมาณ กม. ที่ 8 ก่อนถึงด่านตรวจของอุทยานแห่งชาติ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะ ถึงน้ำตกแม่กลาง สามารถเดินลัดเลาะตาม เส้นทางเดินไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่ง ตั้งอยู่ห่างจากน้ำตกแม่กลางประมาณ 400 เมตร ผ่านเหมืองฝายและภาพเขียนสีผาคันนา กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก, ชมทิวทัศน์

6

7 น้ำตกแม่ยะ เป็นน้ำตกที่มีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอย อินทนนท์ และได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยอันดับต้นๆ ของไทย เป็นน้ำตก ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก มีขนาดใหญ่ที่สุด สวยที่สุด และสูงที่สุดของของบรรดาน้ำตกในอุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์ เใครได้แวะไปดอยอินทนนท์ระหว่าง ขึ้นดอยไม่ควรพลาด เคยได้รับการจัดอันดับเป็นน้ำตกที่สวย ที่สุดของประเทศไทย ก่อนมีการ ค้นพบน้ำตก ทีลอซู ที่ จังหวัดตาก สายน้ำจากลำห้วยแม่ยะตกจากหน้าผาสูงชัน ไหลลดหลั่นลงมาประมาณ 30 ชั้น รวมความสูง กว่า 260 เมตร ในช่วงฤดูฝนสายน้ำตกจะแผ่กว้างถึง 100 เมตร เหมือนกับ ม่านน้ำ แล้วไหลลงไปรวมกันที่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ดูสวยงาม มากบางช่วงของหน้าผา เป็นชะง่อนหินให้นักท่องเที่ยวเข้า ไปหลบละอองไอน้ำที่ตกกระทบมองดูเหมือน ม่านหมอกสี ขาว สะอาดตา สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติอีก รูปแบบหนึ่งแล้วลงเล่นน้ำที่แอ่งด้านล่างอย่างสนุกสดชื่น น้ำตกแม่ยะในฤดูแล้งปริมาณน้ำ อาจลดน้อยลง แต่สาย น้ำตกจะใสสะอาดกว่า รอบๆบริเวณน้ำตกแม่ยะ เป็นป่าไม้ พรรณไม้ร่มรื่นเหมาะสำหรับการ ไปเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านท้ายน้ำตกแม่ยะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ติดตั้ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อนำน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าอีก ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถกางเต้นท์พักแรมที่น้ำตกแม่ยะได้

8

9 น้ำตกแม่ยะ เป็นน้ำตกที่มีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ และได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยอันดับต้นๆ ของไทยเป็นน้ำตก ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก มี ขนาดใหญ่ที่สุด สวยที่สุด และสูงที่สุดของของบรรดา น้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เใครได้แวะไปดอย อินทนนท์ระหว่างขึ้นดอยไม่ควรพลาด เคยได้รับการจัด อันดับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทย ก่อนมีการ ค้นพบน้ำตก ทีลอซู ที่จังหวัดตาก สายน้ำจากลำห้วยแม่ยะ ตกจากหน้าผาสูงชันไหลลดหลั่นลงมาประมาณ 30 ชั้น รวม ความสูง กว่า 260 เมตรในช่วงฤดูฝนสายน้ำตกจะแผ่กว้างถึง 100 เมตร เหมือนกับม่านน้ำ แล้วไหลลงไปรวมกันที่แอ่งน้ำ เบื้องล่าง ดูสวยงาม มากบางช่วงของหน้าผา เป็นชะง่อน หินให้นักท่องเที่ยวเข้าไปหลบละอองไอน้ำที่ตกกระทบ มองดูเหมือน ม่านหมอกสีขาว สะอาดตา สัมผัสกับความ งดงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งแล้วลงเล่นน้ำที่แอ่ง ด้านล่างอย่างสนุกสดชื่น น้ำตกแม่ยะในฤดูแล้งปริมาณน้ำ อาจลดน้อยลง แต่สายน้ำตกจะใสสะอาดกว่า รอบๆบริเวณ น้ำตกแม่ยะ เป็นป่าไม้พรรณไม้ร่มรื่นเหมาะสำหรับการ ไป เที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านท้ายน้ำตกแม่ยะ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต ได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อนำน้ำมาผลิต กระแสไฟฟ้าอีก ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถกางเต้นท์พักแรม ที่น้ำตกแม่ยะได้ แต่ต้องติดต่อขอสถานที่กางเต้นท์กับ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ

10

11

12

13

14

15

16 น้ำตกสิริภูมิและสวนหลวงสิริภูมิ เป็น น้ำตกซึ่งไหลมาจากหน้าผาสูงชัน เป็น ทางยาวสวยงามมาก จะเห็นเป็นสาย น้ำตกแฝดไหลลงมาคู่กันแต่เดิม เรียกว่า เลาลี ตามชื่อของหมู่บ้านม้ง ( แม้ว ) เลาลี ซึ่งอยู่ใกล้ๆ น้ำตก น้ำตก สิริภูมิตั้งอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 31 ของ ทางหลวงหมายเลข 1009 มีทางแยก ขวามือเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร แต่รถไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวน้ำตก ได้ นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าเข้าไป บริเวณด้านล่างของน้ำตก

17

18 เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำไหลแรงตลอดปี และไหลจาก หน้าผาลงมาเป็นชั้น ๆ เข้า ทางเดียวกับน้ำตกแม่ปาน ห่างจากที่ว่า การอำเภอแม่แจ่มประมาณ 16 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงหมายเลข 1009 ตรง ด่านตรวจกิโลเมตรที่ 38 ไปตามทางหลวง หมายเลข 1192 สายอินทนนท์ - แม่แจ่ม ประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไป น้ำตก เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็น ทางดินแดง ในช่วงหน้าฝนทางลำบากมาก ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ

19

20


ดาวน์โหลด ppt น้ำตกแม่กลาง : เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำ ไหลตลอดปี และมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้เล่นน้ำ หลายแห่ง แต่ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำไหลแรง จนอาจเป็นอันตรายต่อการเล่นน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google