งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 สพป. เชียงราย เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 สพป. เชียงราย เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 สพป. เชียงราย เขต 1

2 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปี การศึกษา 2556 ระดับประเทศ ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปี การศึกษา 2556 ระดับประเทศ

3 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปี การศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปี การศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่กับ ระดับประเทศ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่กับ ระดับประเทศ

5 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่กับระดับ อื่น เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่กับระดับ อื่น

6 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556

7 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2555 2556 พัฒนาการ ภาษาไทย 46.90 46.63 -0.27 คณิตศาสตร์ 37.33 44.91 7.58 วิทยาศาสตร์ 39.20 38.91 -0.29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.83 39.76 -6.07 ภาษาอังกฤษ 39.44 35.46 -3.98 สุขศึกษาและพลศึกษา 58.20 65.23 7.03 ศิลปะ 54.10 48.78 -5.32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 57.50 55.26 -2.24

8 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2554- 2556 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2554- 2556

9 ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ

10 ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่กับ ระดับประเทศ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่กับ ระดับประเทศ

12 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่กับระดับ อื่นๆ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่กับระดับ อื่นๆ

13 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556

14 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555- 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2555 2556 พัฒนาการ ภาษาไทย 53.18 41.28 -11.90 คณิตศาสตร์ 24.82 22.57 -2.25 วิทยาศาสตร์ 33.00 35.66 2.66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.62 38.15 -5.47 ภาษาอังกฤษ 25.69 27.77 2.08 สุขศึกษาและพลศึกษา 55.09 56.45 1.36 ศิลปะ 41.36 42.32 0.96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45.16 41.22 -3.94

15 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2554- 2556 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2554- 2556

16 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก

17 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดกลาง ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดกลาง

18 ผลการทดสอบ ONET ป.6 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

19 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็กกับ ระดับประเทศ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็กกับ ระดับประเทศ

20 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดกลางกับ ระดับประเทศ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดกลางกับ ระดับประเทศ

21 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษกับระดับประเทศ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษกับระดับประเทศ

22 ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก

23 ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดกลาง ผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดกลาง

24 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็กกับ ระดับประเทศ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็กกับ ระดับประเทศ

25 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดกลางกับ ระดับประเทศ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขนาดกลางกับ ระดับประเทศ

26 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุกขนาด เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุกขนาด

27 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุกขนาด เปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุกขนาด

28 ผลการทดสอบ ONET ป.6 คะแนนสูงสุด / เต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คะแนนรร. ภาษาไทย 94 อนุบาลเชียงราย คณิตศาสตร์ 100 ร่องเผียว บ้านเวียงชัย สันโค้งฯ อนุบาลเชียงราย อนุบาลเวียงชัย วิทยาศาสตร์ 88 อนุบาลเชียงราย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 อนุบาลเชียงราย ภาษาอังกฤษ 100 อนุบาลเมืองเชียงราย สุขศึกษาและพลศึกษา 96 บ้านดู่ฯ ศิลปะ 90 ทุ่งยั้งฯ ป่ารวกฯ สันโค้งฯ อนุบาลเชียงราย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 92 สันโค้งฯ อนุบาลเชียงราย

29 ผลการทดสอบ ONET ม.3 คะแนนสูงสุด / เต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คะแนนรร. ภาษาไทย 69.60 แม่ข้าวต้มท่าสุด คณิตศาสตร์ 45.60 บ้านหัวดอย วิทยาศาสตร์ 70 บ้านดู่ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 72 ชุมชนแม่ข้าวต้มหลวง ภาษาอังกฤษ 50 บ้านดู่ฯ รวมมิตร สุขศึกษาและพลศึกษา 85 บ้านดอน ศิลปะ 70 บ้านดู่ฯ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 70 บ้านดู่ฯ

30


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 สพป. เชียงราย เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google