งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) ประจำปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) ประจำปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) ประจำปี 2557

2 เขต 1 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) นนทบุรี ปทุมธานี พระนคร ศรีอยุธยา สระบุรี รวม

3 เขต 2 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง รวม

4 เขต 3 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ฉะเชิงเทร า ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ( ขอปรับ แผน ) 232 (0)122 สมุทรปรา การ รวม

5 เขต 4 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) กาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี รวม

6 เขต 5 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ประจวบคีรี ขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม รวม

7 เขต 6 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ชุมพร สุราษฎร์ ธานี นครศรีธรรม ราช ( ขอปรับ แผน ) (12 ) พัทลุง รวม

8 เขต 7 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง รวม

9 เขต 8 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) สงขลา ( ขอปรับ แผน ) 1253 (2)91 (2) สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม

10 เขต 9 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด รวม

11 เขต 10 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) บึงกาฬ หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัว ลำภู รวม

12 เขต 11 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) นครพนม มุกดาหาร ( ขอปรับ แผน ) 311(2)301 สกลนคร รวม

13 เขต 12 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารค าม กาฬสินธ์ รวม

14 เขต 13 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) อำนาจเจริ ญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธ านี รวม

15 เขต 14 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) สุรินทร์ นครราชสี มา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ รวม

16 เขต 15 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอ น ลำปาง ลำพูน รวม

17 เขต 16 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ รวม

18 เขต 17 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ รวม

19 เขต 18 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) กำแพงเพ ชร พิจิตร นครสวรร ค์ ( ขอปรับ แผน ) 433 (2)571(2) อุทัยธานี รวม

20 เขต กรุงเทพมหานคร หน่วย นับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) พื้นที่ พื้นที่ รวม

21 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) สสส. กพส. กพก. 4,57 2 แห่ง 260 แห่ง 3,32 8 แห่ง 148 แห่ง

22 KPI Template มาตรฐาน สหกรณ์ หน่วยนับ : แห่ง %70 %80 %90 %100 %

23 KPI Template มาตรฐานกลุ่ม เกษตรกร หน่วยนับ : แห่ง %70 %80 %90 %100 %


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) ประจำปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google