งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) ประจำปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) ประจำปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) ประจำปี 2557

2 เขต 1 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) นนทบุรี 50470 ปทุมธานี 68562 พระนคร ศรีอยุธยา 454761 สระบุรี 684582 รวม 231171475

3 เขต 2 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ชัยนาท 311331 ลพบุรี 562831 สิงห์บุรี 301521 อ่างทอง 241421 รวม 14152104

4 เขต 3 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ฉะเชิงเทร า 582181 ปราจีนบุรี 371190 สระแก้ว 381181 นครนายก ( ขอปรับ แผน ) 232 (0)122 สมุทรปรา การ 108510 รวม 24111684

5 เขต 4 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) กาญจนบุ รี 701242 นครปฐม 543181 ราชบุรี 535261 สุพรรณบุรี 393277 รวม 216129511

6 เขต 5 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ประจวบคีรี ขันธ์ 455263 เพชรบุรี 623522 สมุทรสาคร 34380 สมุทรสงคร าม 19110 รวม 16012875

7 เขต 6 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ชุมพร 361281 สุราษฎร์ ธานี 919402 นครศรีธรรม ราช ( ขอปรับ แผน ) 11827818(12 ) พัทลุง 656272 รวม 3101817323

8 เขต 7 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ระนอง 191121 พังงา 193161 ภูเก็ต 37230 กระบี่ 34451 ตรัง 63360 รวม 17213423

9 เขต 8 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) สงขลา ( ขอปรับ แผน ) 1253 (2)91 (2) สตูล 382101 ปัตตานี 313102 ยะลา 32121 นราธิวาส 29351 รวม 25512366

10 เขต 9 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) จันทบุรี 734461 ชลบุรี 763242 ระยอง 554342 ตราด 307173 รวม 234181218

11 เขต 10 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) บึงกาฬ 404111 หนองคาย 355241 เลย 442462 อุดรธานี 712611 หนองบัว ลำภู 285375 รวม 2181817910

12 เขต 11 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) นครพนม 576647 มุกดาหาร ( ขอปรับ แผน ) 311(2)301 สกลนคร 713673 รวม 1591016111

13 เขต 12 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ร้อยเอ็ด 7451445 ขอนแก่น 1035655 มหาสารค าม 801861 กาฬสินธ์ 514733 รวม 3081536814

14 เขต 13 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) อำนาจเจริ ญ 362301 ศรีสะเกษ 615391 ยโสธร 314401 อุบลราชธ านี 11011551 รวม 238122644

15 เขต 14 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) สุรินทร์ 574271 นครราชสี มา 101101172 บุรีรัมย์ 8051224 ชัยภูมิ 615721 รวม 299243388

16 เขต 15 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) เชียงใหม่ 16361256 แม่ฮ่องสอ น 21241 ลำปาง 534661 ลำพูน 374432 รวม 2741623810

17 เขต 16 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) น่าน 4711021 พะเยา 3941155 เชียงราย 894412 แพร่ 4721312 รวม 2221138910

18 เขต 17 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) ตาก 324251 พิษณุโลก 694562 สุโขทัย 674451 เพชรบูรณ์ 381511 อุตรดิตถ์ 674551 รวม 273172326

19 เขต 18 หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) กำแพงเพ ชร 442231 พิจิตร 361471 นครสวรร ค์ ( ขอปรับ แผน ) 433 (2)571(2) อุทัยธานี 483502 รวม 17191775

20 เขต กรุงเทพมหานคร หน่วย นับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) พื้นที่ 1 205321 พื้นที่ 2 222700 รวม 4271021

21 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หน่วยนับ : แห่ง จังหวัดสหกรณ์ ( รักษา ) สหกรณ์ ( เพิ่มขึ้น ) กลุ่ม เกษตรกร ( รักษา ) กลุ่ม เกษตรกร ( เพิ่มขึ้น ) สสส. กพส. กพก. 4,57 2 แห่ง 260 แห่ง 3,32 8 แห่ง 148 แห่ง

22 KPI Template มาตรฐาน สหกรณ์ หน่วยนับ : แห่ง 12345 60 %70 %80 %90 %100 % 156 182208234260

23 KPI Template มาตรฐานกลุ่ม เกษตรกร หน่วยนับ : แห่ง 12345 60 %70 %80 %90 %100 % 89 104119134148


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) ประจำปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google