งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
(STEMI) สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน

2

3

4 การเข้าใช้งานโปรแกรม
บันทึกข้อมูลโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด DMIS : Disease Management Information System

5 เมนูการใช้งาน

6 เมนู การรักษาติดตามผล
เมนู ลงทะเบียน เมนู การรักษาติดตามผล

7 เมนู ประวัติการรักษา/ติดตาม
เมนู รายงาน STEMI

8 เมนู ชดเชยค่าบริการ เมนู ข้อมูลระบบ

9 เงื่อนไขประมวลผลการจ่ายค่าชดเชย
1. Onset to needle time <= 12 ชั่วโมง Onset to needle time = วันเวลาที่มีอาการ - วันเวลาที่ได้รับยา 2. วันที่รับการรักษา เกิดหลังจาก เริ่มโครงการ 3. ยาที่ได้รับ เป็นยาที่เข้าร่วมโครงการ คือ Streptokiness และ rt-PA 4. ผู้ป่วยต้องเป็น สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ณ. วันที่รับยา

10 รายละเอียด การบันทึกข้อมูล

11 ลงทะเบียน

12 ลงทะเบียน (1)

13 ลงทะเบียน (2)

14 ลงทะเบียน (3)

15 ลงทะเบียน (4)

16 แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน

17 แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน (1)

18 แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน (2)

19 แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน (3)

20 บันทึกการรักษา

21 บันทึกการรักษา (1)

22 บันทึกการรักษา (2)

23 บันทึกการรักษา (3)

24 บันทึกการรักษา (4)

25 บันทึกการรักษา (5)

26 บันทึกการรักษา (6)

27 บันทึกการรักษา (7)

28 ประวัติการรักษา

29 ประวัติการรักษา (1)

30 ประวัติการรักษา (2)

31 ประวัติการรักษา (3)

32 ประวัติการรักษา (4)

33 แก้ไขข้อมูลการรักษา

34 แก้ไขข้อมูลการรักษา (1)

35 แก้ไขข้อมูลการรักษา (2)

36 แก้ไขข้อมูลการรักษา (3)

37 แก้ไขข้อมูลการรักษา (4)

38 รายงาน

39 รายงาน (1)

40 รายงาน (2)

41 รายงาน (3)

42 รายงาน (4)

43 รายงาน (5)

44 รายงาน (6)

45 รายงาน (7)

46 รายงาน (8)

47 รายงาน (9)

48 รายงาน (10)

49 แจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรม
โทรศัพท์ หมายเลข วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.


ดาวน์โหลด ppt ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google