งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ สารสนเทศ. 1. โปรแกรม MAS เป็น โปรแกรมบันทึกข้อมูลเพื่อเป็น ฐานข้อมูลของโรงเรียน 3. ระบบ SWIS เป็นศูนย์กลาง ของข้อมูลและข่าวสารที่แสดง กระบวนการทำงานจริงแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ สารสนเทศ. 1. โปรแกรม MAS เป็น โปรแกรมบันทึกข้อมูลเพื่อเป็น ฐานข้อมูลของโรงเรียน 3. ระบบ SWIS เป็นศูนย์กลาง ของข้อมูลและข่าวสารที่แสดง กระบวนการทำงานจริงแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ สารสนเทศ

2 1. โปรแกรม MAS เป็น โปรแกรมบันทึกข้อมูลเพื่อเป็น ฐานข้อมูลของโรงเรียน 3. ระบบ SWIS เป็นศูนย์กลาง ของข้อมูลและข่าวสารที่แสดง กระบวนการทำงานจริงแบบ Real Time ทำให้ไม่ซ้ำซ้อนและล่าช้า ใน การจัดเก็บค้นหา และนำเสนอ 2. โปรแกรม Star Library โปรแกรมบริหารห้องสมุด

3 1. ระบบ MAS เป็น โปรแกรมบันทึก ข้อมูลเพื่อเป็น ฐานข้อมูลของ โรงเรียน

4 1.1 ระบบงานข้อมูล นักเรียน

5 1.2. ระบบงานวิชาการ และหลักสูตร

6 1.3. ระบบงานวัดผลและ แสดงผลการเรียน

7 1.4. ระบบงาน ทะเบียนนักเรียน

8 1.5. ระบบงานการเงินและบัญชี - ค่าธรรมเนียมการเรียน

9 - ระบบบัญชี

10 1.6. ข้อมูล บุคลากร

11 1.7. ระบบงาน ปกครอง

12 2. โปรแกรม Star library

13 ระบบ SWIS ระบบ SWIS


ดาวน์โหลด ppt ระบบ สารสนเทศ. 1. โปรแกรม MAS เป็น โปรแกรมบันทึกข้อมูลเพื่อเป็น ฐานข้อมูลของโรงเรียน 3. ระบบ SWIS เป็นศูนย์กลาง ของข้อมูลและข่าวสารที่แสดง กระบวนการทำงานจริงแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google