งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ

2 1. โปรแกรม MAS เป็นโปรแกรมบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน
2. โปรแกรม Star Library โปรแกรมบริหารห้องสมุด 3. ระบบ SWIS เป็นศูนย์กลางของข้อมูลและข่าวสารที่แสดงกระบวนการทำงานจริงแบบ Real Time ทำให้ไม่ซ้ำซ้อนและล่าช้า ในการจัดเก็บค้นหา และนำเสนอ

3 1. ระบบ MAS เป็นโปรแกรมบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน

4 1.1 ระบบงานข้อมูลนักเรียน

5 1.2.ระบบงานวิชาการและหลักสูตร

6 1.3.ระบบงานวัดผลและแสดงผลการเรียน

7 1.4.ระบบงานทะเบียนนักเรียน

8 1.5. ระบบงานการเงินและบัญชี
- ค่าธรรมเนียมการเรียน

9 - ระบบบัญชี

10 1.6. ข้อมูลบุคลากร

11 1.7.ระบบงานปกครอง

12 2. โปรแกรม Star library

13 ระบบ SWIS


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google