งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขันน็อต 100 ปี โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตก สายแยกทล.3176- บ้านบางตะบูน อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขันน็อต 100 ปี โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตก สายแยกทล.3176- บ้านบางตะบูน อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขันน็อต 100 ปี โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตก สายแยกทล บ้านบางตะบูน อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

2

3 ผังการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สะพานตัวที่ 3 ( กม กม คลองวังจักรก ฤต ) จากบางตะบูน ไป อ. บ้านแหลม ซ้ายทาง จาก อ. บ้านแหลม ไป บางตะบูน ขวาทาง จากบางตะบูน ไป อ. บ้านแหลม ซ้ายทาง แผงกั้นคอนกรีต และติดตั้งหลอด FLUORECENT ทุก ๆ 15 ม. จากอ. บ้านแหลม ไป บางตะบูน ขวาทาง พื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ทางเบี่ยง ไฟกระพริบ

4 ป้ายที่ 1 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ เมตร

5 ป้ายที่ 2 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ เมตร

6 ป้ายที่ 3 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ เมตร

7 ป้ายที่ 4 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ เมตร

8 ป้ายที่ 5 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ เมตร

9 ป้ายที่ 6 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 82.5 เมตร

10 ป้ายที่ 7 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 57.5 เมตร

11 ป้ายที่ 8 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 5 เมตร

12 ที่ กม ทางเบี่ยงติดตั้งแผงคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง และตีเส้นแบ่งช่องจราจร

13 ป้ายที่ 1 ที่ กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 440 เมตร

14 ป้ายที่ 2 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง สะพานตัวที่ 3 ประมาณ 395 เมตร

15 ป้ายที่ 3 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 300 เมตร

16 ป้ายที่ 4 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 240 เมตร

17 ป้ายที่ 5 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 200 เมตร

18 ป้ายที่ 6 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 175 เมตร

19 ป้ายที่ 7 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 145 เมตร

20 ป้ายที่ 8 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 5 เมตร

21 ที่ กม ทางเบี่ยงติดตั้งแผงกั้นคอนกรีตพร้อมไฟ ส่องสว่าง และตีเส้นแบ่งช่องทางจราจร

22

23 ป้ายที่ 1 ที่ กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 440 เมตร

24 ป้ายที่ 2 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง สะพานตัวที่ 3 ประมาณ 395 เมตร

25 ป้ายที่ 3 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 300 เมตร

26 ป้ายที่ 4 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 240 เมตร

27 ป้ายที่ 5 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 200 เมตร

28 ป้ายที่ 6 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 175 เมตร

29 ป้ายที่ 7 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 145 เมตร

30 ป้ายที่ 8 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 5 เมตร

31 ที่ กม ทางเบี่ยงติดตั้งแผงกั้นคอนกรีตพร้อมไฟ ส่องสว่าง และตีเส้นแบ่งช่องทางจราจร ที่ กม ทางเบี่ยงติดตั้งแผงกั้นคอนกรีตพร้อมไฟ ส่องสว่าง และตีเส้นแบ่งช่องทางจราจร

32 ป้ายที่ 8 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพาน ตัวที่ 3 ประมาณ 5 เมตร ช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน

33

34

35

36

37 ขอขอบพระ คุณ


ดาวน์โหลด ppt ขันน็อต 100 ปี โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตก สายแยกทล.3176- บ้านบางตะบูน อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google