งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขันน็อต 100 ปี โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขันน็อต 100 ปี โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขันน็อต 100 ปี โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก
สายแยกทล.3176-บ้านบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

2 เครื่องหมายจราจรสะพานตัวที่ 3
(กม กม ) คลองวังจักรกฤต โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายผั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

3 ผังการติดตั้งเครื่องหมายจราจรสะพานตัวที่ 3
(กม กม คลองวังจักรกฤต) จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม แผงกั้นคอนกรีต และติดตั้งหลอด FLUORECENT ทุก ๆ 15 ม. ซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ไฟกระพริบ ทางเบี่ยง ไฟกระพริบ ซ้ายทาง พื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน จากอ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ขวาทาง ขวาทาง โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายผั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

4 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ป้ายที่ 1 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

5 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ป้ายที่ 2 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

6 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ป้ายที่ 3 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

7 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ป้ายที่ 4 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

8 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ป้ายที่ 5 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

9 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ป้ายที่ 6 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 82.5 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

10 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ป้ายที่ 7 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 57.5 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

11 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ป้ายที่ 8 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 5 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

12 จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม
ด้านซ้ายทาง จากบางตะบูน ไป อ.บ้านแหลม ที่ กม ทางเบี่ยงติดตั้งแผงคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่าง และตีเส้นแบ่งช่องจราจร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

13 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 1 ที่ กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 440 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

14 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 2 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 395 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

15 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 3 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 300 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

16 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 4 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 240 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

17 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 5 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 200 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

18 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 6 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 175 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

19 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 7 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 145 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

20 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 8 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 5 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

21 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ที่ กม ทางเบี่ยงติดตั้งแผงกั้นคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่าง และตีเส้นแบ่งช่องทางจราจร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

22 เครื่องหมายจราจรเวลากลางคืน ด้านขวาทางจาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
สะพานตัวที่ 3 (กม กม ) ด้านขวาทางจาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

23 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 1 ที่ กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 440 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

24 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 2 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 395 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

25 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 3 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 300 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

26 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 4 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 240 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

27 ป้ายที่ 5 กม.4+455 ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 200 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

28 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 6 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 175 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

29 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 7 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 145 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

30 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ป้ายที่ 8 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 5 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

31 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ที่ กม ทางเบี่ยงติดตั้งแผงกั้นคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่าง และตีเส้นแบ่งช่องทางจราจร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

32 จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน
ด้านขวาทาง จาก อ.บ้านแหลม ไป บางตะบูน ช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน ป้ายที่ 8 กม ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานตัวที่ 3 ประมาณ 5 เมตร โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

33 ติดตั้งเหมือนรูปแบบผังเครื่องหมายจราจรของสะพานตัวที่ 3
บริเวณสะพานตัวที่ 1 กม กม (คลองแพรกยายตุ้ย) และ บริเวณสะพานตัวที่ 2 กม กม (คลองหัวไร่) ติดตั้งเหมือนรูปแบบผังเครื่องหมายจราจรของสะพานตัวที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

34 (เดินทางจาก อ.บ้านแหลมไปบางตะบูน ช่วงเวลากลางคืน)
อุบัติเหตุ บริเวณสะพานตัวที่ 3 กม กม (เดินทางจาก อ.บ้านแหลมไปบางตะบูน ช่วงเวลากลางคืน) โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

35 อุบัติเหตุบริเวณสะพานตัวที่ 3 (กม.4+179-กม.4+200) เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 56
โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

36 อุบัติเหตุบริเวณสะพานตัวที่ 3(กม. 4+179-กม. 4+200) เมื่อวันที่ 21 ม. ค
อุบัติเหตุบริเวณสะพานตัวที่ 3(กม กม.4+200) เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 56 โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

37 ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt ขันน็อต 100 ปี โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google