งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การก่อสร้างแนวป้องกันอุทกภัยใน อนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ - รั้วเนินดินด้านทิศ ตะวันตก - แนวป้องกันน้ำบริเวณ ประตูเข้าออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การก่อสร้างแนวป้องกันอุทกภัยใน อนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ - รั้วเนินดินด้านทิศ ตะวันตก - แนวป้องกันน้ำบริเวณ ประตูเข้าออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การก่อสร้างแนวป้องกันอุทกภัยใน อนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ - รั้วเนินดินด้านทิศ ตะวันตก - แนวป้องกันน้ำบริเวณ ประตูเข้าออก

2 แนวทางดำเนินการด้าน กายภาพ เพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำใน อนาคต ก่อสร้างรั้วเนินดินด้านทิศ ตะวันตก ก่อสร้างรั้วเนินดินด้านทิศ เหนือ

3 รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ รั้วเนินดินด้านทิศตะวันตก N

4 รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ ความยาว 685 เมตร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ถนนศาลายาไทยาวาส-นครชัยศรี ถนนบรมราชชนนี N

5 รั้วเนินดินด้านทิศตะวันตก ความยาว 1,470 เมตร รั้วเนินดินด้านทิศตะวันตก ถนนศาลายาไทยาวาส-นครชัยศรี ถนนบรมราชชนนี N

6 รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ

7 รั้วเนินดินด้านทิศตะวันตก

8

9 1.5 ม.

10

11

12 ถนนพุทธ มณฑลสาย 4 เสายึดโลหะ แผ่นโลหะ แนวทางติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำ บริเวณทางเข้าออกประตูต่างๆ

13 ถนนพุทธ มณฑลสาย 4 กระสอบทราย แนวทางติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำ บริเวณทางเข้าออกประตูต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt การก่อสร้างแนวป้องกันอุทกภัยใน อนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ - รั้วเนินดินด้านทิศ ตะวันตก - แนวป้องกันน้ำบริเวณ ประตูเข้าออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google