งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตจอมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตจอมทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจอมทอง ( อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเป็นวิทยาเขต ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง โรงเรียนณัทชวิทย์ ( โรงเรียนเอกชน ) โรงเรียนสุทธิวงค์ดำรงวิทย์ ( โรงเรียนเอกชน ) โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา ( โรงเรียนนักธรรม เปิดสอนระดับ ม.1- ม.6) โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว ( โรงเรียนเอกชน )

8 ธนาคารออมสิน สาขาจอมทอง, สาขาย่อย โรงเรียนจอมทอง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมทอง ธนาคารกสิกรไทย สาขาจอมทอง, สาขาย่อย อำเภอฮอด ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมทอง, สาขาแม่สอย ธนาคารกรุงเทพ สาขาจอมทอง

9 ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมทอง กาดแลงหน้อย กาดเจ้าหน้อย ตลาดโชคเจริญ ตลาดแม่ดวงดีสามแยกขึ้นดอยอินทนนท์ ตลาดจำหน่ายดอกไม้ พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของหมู่บ้านม้งขุนกลาง หลัก ก. ม. ที่ 31 ถ. จอมทอง - อินทนนท์

10 กาดอังคาร ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอจอมทอง บริเวณศูนย์การค้าสมายเพลส จอมทอง กาดพุธ บ้านหนองอาบช้างและบ้านห้วยน้ำดิบ กาดผัด บ้านสบเตี๊ยะและบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย กาดศุกร์ หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทองและบริเวณ หน้าเทศบาลตำบลบ้านแปะ กาดเสาร์ บริเวณบ้านสบเตี๊ยะและบ้านดงหาดนาค และบริเวณศูนย์การค้าสมายเพลส จอมทอง

11 อำเภอจอมทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ บนถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด ระยะทางห่างจากเชียงใหม่ 58 กิโลเมตร [7] เส้นทางเชื่อมต่ออำเภอ จอมทอง [7] ทางหลวงแผ่นดิน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน เขตอำเภอจอมทองไปจนสุดเขตที่สะพานท่าข้าม ระยะทาง 38 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 จากสามแยกขึ้นดอยอินทนนท์ ( จอมทอง ) – แม่กลาง ระยะทาง 7.705 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 0202 จากแม่กลาง – ดอยอินทนนท์ ระยะทาง 38.995 กิโลเมตร – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010 จากท่าลี่ – ป่าซาง ระยะทาง 30 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1085 จากขุนกลาง – ขุนวาง ระยะทาง 25 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1085 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 จากด่านตรวจที่ 2 อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ – แม่แจ่ม ระยะทาง 19 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 จากบุ้งฮวด ( จอมทอง ) – เวียงหนอง ล่อง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103

12 ศูนย์บริการข้อมูลนกอินทนนท์ ( ร้านลุงแดง ) ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 31 หน่วย จัดการต้นน้ำแม่กลาง ให้บริการด้านข้อมูลนกในดอยอินทนนท์ เช่น สมุด บันทึกการพบนกในดอยอินทนนท์ ภาพวาดลายเส้นของนักดูนกท่านต่างๆ แผนที่เส้นทางดูนกดอยอินทนนท์ ภาพถ่าย สไลด์เกี่ยวกับนก ฯลฯ ให้บริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กิ่วแม่ปาน เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนดอยอินทนนท์ ทางเข้าอยู่กิโลเมตรที่ 42 ด้าน ซ้ายมือ ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินจะพบป่าดิบเขา (Hill Evergreen) ก่อนผ่านเข้าสู่ทุ่งหญ้าซึ่งเคยเป็นพื้นที่ป่าถูกทำลาย เพื่อเป็น การศึกษาลักษณะการเกิดผลกระทบต่อเนื่องบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่ป่า สมบูรณ์กับพื้นที่ถูกทำลาย (edge effect) หลังจากนั้นทางเดินจะเลาะริมผา มี ไอหมอกปลิวผ่านตลอดเวลา สองข้างจะพบดอกกุหลาบพันปี หรือ Rhododendron ( ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ขึ้นตามป่าในระดับสูง มีพันธุ์ดอก สีขาวและสีแดง เวลาออกดอกช่วงแรกมีลักษณะเหมือนปลีกล้วย ก่อนที่จะ บานเต็มต้นในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ พบมากในแถบเทือกเขาหิมาลัย และเป็นไม้ประจำชาติของเนปาลด้วย ) มองลงไปยังเบื้องล่างจะพบ ทัศนียภาพที่งดงามของอำเภอแม่แจ่ม

13 1 ประวัติ 1 ประวัติ 2 คำขวัญ 2 คำขวัญ 3 ที่ตั้งและอาณาเขต 3 ที่ตั้งและอาณาเขต 4 ลักษณะทางภูมิประเทศ 4 ลักษณะทางภูมิประเทศ 5 ลักษณะภูมิอากาศ 5 ลักษณะภูมิอากาศ 6 การแบ่งเขตการปกครอง 6 การแบ่งเขตการปกครอง – 6.1 การปกครองส่วนภูมิภาค 6.1 การปกครองส่วนภูมิภาค – 6.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น 6.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น 7 สถานศึกษา 7 สถานศึกษา 8 ธนาคาร 8 ธนาคาร 9 ตลาดที่สำคัญ 9 ตลาดที่สำคัญ 10 การคมนาคม 10 การคมนาคม 11 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 11 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 12 ฤดูกาลท่องเที่ยว 12 ฤดูกาลท่องเที่ยว 13 อ้างอิ 13 อ้างอิ

14 ทางหลวงชนบททางหลวงชนบท บ้านหนองล่อง – ท่า ศาลา ทางหลวงชนบท บ้านทุ่งปูน – ท่ามณี ทางหลวงชนบท แยกทางหมายเลข 1009 – บ้านเมือง กลาง ทางหลวงชนบท บ้านแท่นดอกไม้ – บ้านดงหาดนาค ทางหลวงชนบท บ้านสบเตี๊ยะ - บ้านแพะดินแดง ทางหลวงชนบท บ้านวังน้ำหยาด - บ้านแม่สอย ทางหลวงชนบท บ้านสบแปะ - ถ้ำตอง ทางหลวงชนบท บ้านทุ่งปูน - บ้านแม่เตี๊ยะ ทางหลวงชนบท บ้านแม่สอย - บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ทางหลวงชนบท บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม - ดอยแก้ว

15


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ( จอมทอง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google