งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดเกต ช้างคลาน หายยา ป่าตัน ช้างม่อย ศรีภูมิ พระสิงห์ สุเทพ ฟ้า ฮ่าม ท่าศาลา ป่าแดด แม่เหียะ หนองป่าครั่ง สัน ผีเสื้อ ช้างเผือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดเกต ช้างคลาน หายยา ป่าตัน ช้างม่อย ศรีภูมิ พระสิงห์ สุเทพ ฟ้า ฮ่าม ท่าศาลา ป่าแดด แม่เหียะ หนองป่าครั่ง สัน ผีเสื้อ ช้างเผือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดเกต ช้างคลาน หายยา ป่าตัน ช้างม่อย ศรีภูมิ พระสิงห์ สุเทพ ฟ้า ฮ่าม ท่าศาลา ป่าแดด แม่เหียะ หนองป่าครั่ง สัน ผีเสื้อ ช้างเผือก หนองหอย ในเขต เทศบาลนคร 85 ชุมชน นอกเขต เทศบาลนคร 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน เทศบาลนคร เชียงใหม่ 4 แขวง N

2 โครงสร้างประชากรจำแนก ตามกลุ่มอายุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี 2551 ญ =15 4,031 ช =13 5,234

3 สาเหตุการตายของ ประชากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี 2549 - 2551 สาเหตุการตายของ ประชากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี 2549 - 2551 อัตรา :100,0 00 ปชก.

4 สาเหตุการป่วยของ ประชากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี 2549 - 2551 สาเหตุการป่วยของ ประชากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี 2549 - 2551 อัตรา :100,0 00 ปชก.

5 อัตราการป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ตำบลทรายมูล ปี 2544-2547 อัตรา :100,000 ปชก.


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดเกต ช้างคลาน หายยา ป่าตัน ช้างม่อย ศรีภูมิ พระสิงห์ สุเทพ ฟ้า ฮ่าม ท่าศาลา ป่าแดด แม่เหียะ หนองป่าครั่ง สัน ผีเสื้อ ช้างเผือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google