งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 1 ตำบลทุ่งขมิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 1 ตำบลทุ่งขมิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 1 ตำบลทุ่งขมิ้น

2 แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 2 ตำบลทุ่งขมิ้น

3 แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 3 ตำบลทุ่งขมิ้น

4 แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 4 ตำบลทุ่งขมิ้น

5 แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 5 ตำบลทุ่งขมิ้น

6 แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 6 โซน 1 ตำบลทุ่งขมิ้น

7 แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 6 โซน 2 ตำบลทุ่งขมิ้น

8 แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งขมิ้น


ดาวน์โหลด ppt แสดงตำแหน่งที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ ที่ 1 ตำบลทุ่งขมิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google