งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด สุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สุภาดา พูนศรีโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด สุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สุภาดา พูนศรีโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด สุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

2 ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ( มฐ.1.1) ใช้กระบวนการการ อ่านสร้างความรู้ ความคิด เพื่อ นำไปใช้ในการ ตัดสินใจ การ แก้ปัญหาในการ ดำเนินชีวิตและมี นิสัยรักการอ่าน

3 เรามีทางชีวิตเราต้องคิดให้ งดงาม อนาคตปั้นได้ตามที่วิเคราะห์ เห็นเหมาะสม อยากดีต้องทำดีชีวิตนี้จะรื่นรมย์ ทำชั่วใครชื่นชมเร่งสมสร้าง ทางชีวิต ข้อความนี้ต้องการเน้นในเรื่องใด ? ก. การวิเคราะห์ตนเองข. การกระทำ ของมนุษย์ ค. การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ง. แนว ทางการดำเนินชีวิตของตนเอง

4 ตัวชี้วัด 1. อธิบายความหมายของ คำ ประโยคและข้อความที่ เป็นโวหาร 2. อธิบายการนำความรู้และ ความคิดจากที่เรื่องที่อ่าน ไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน การดำเนินชีวิต

5 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ น่าจะเป็น มฐ. ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการ ทางสถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล ตัวชี้วัด อ่านข้อมูลจากกราฟและ แผนภูมิ

6 ข้อมูลแสดงอายุของคนในเมืองแห่ง หนึ่งเป็นดังนี้ จากข้อมูลเมื่อนำเสนอเป็นกราฟแท่ง จะได้ดังกราฟใด ก. จำนวน คน อายุ ( ปี ) 0-1516-2526-4546-64 65 ขึ้นไป จำนวน ( คน ) 29974432376159807440

7 การวัด มาตรฐาน ค.2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ วัด ตัวชี้วัด 1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและ รูปวงกลม 2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 3. เขียนแผนผัง แสดงตำแหน่ง ของสิ่งต่างๆและแผนผังแสดง เส้นทางการเดินทาง

8 มาตรฐานการเรียนรู้ นำความรู้เกี่ยวกับการวัด เงิน เวลา ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆได้ ระดับพฤติกรรม ทักษะ กระบวนการ

9 อาหารคาว ขนมหวาน ราดหน้า 20 บาท กล้วยบวดชี 10 บาท ข้าวผัด 25 บาท ไอศกรีม 15 บาท ไก่ทอด 30 บาท เครื่องดื่ม ต้มยำ 50 บาท น้ำเปล่า 6 บาท น้ำ ผลไม้ปั่น 10 บาท

10 สถานการณ์ ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เป็นชุด ซึ่งอาหารหนึ่ง ชุด ประกอบด้วย อาหารคาว 1 อย่าง ขนมหวาน 1 อย่าง และเครื่องดื่ม 1 อย่าง

11 การสอบ O- NET ป.6 และ ม. 3 ทุกวิชา วันที่ 1 -2 กพ 56 NT ชั้น ป. 1 - 3 ภาษาไทย การ อ่าน เขียน คำนวณ ชั้น ป. 4 - 5 ภาษาไทย คณิต วิทย์ ชั้น ม.1 - 2 ทุกกลุ่มสาระ การเรียน รู้

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด สุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สุภาดา พูนศรีโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google