งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การวางแผนสืบค้น ข้อมูลบน WWW กำหนดคำถามและขอบเขตคำถาม (Formulate the Question) – หัวข้อเรื่อง เช่น การเรียนการสอน – ลักษณะ / ประเภท เช่น บทความ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การวางแผนสืบค้น ข้อมูลบน WWW กำหนดคำถามและขอบเขตคำถาม (Formulate the Question) – หัวข้อเรื่อง เช่น การเรียนการสอน – ลักษณะ / ประเภท เช่น บทความ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การวางแผนสืบค้น ข้อมูลบน WWW กำหนดคำถามและขอบเขตคำถาม (Formulate the Question) – หัวข้อเรื่อง เช่น การเรียนการสอน – ลักษณะ / ประเภท เช่น บทความ, หนังสือ, เกม ฯลฯ – วัตถุประสงค์ เช่น เพื่ออ้างอิง, ประกอบการ สอน – เวลา เช่น หลังปี พ. ศ. 2540 จำแนกแนวคิดในคำถาม (Identify the Important Concepts) ออกเป็นส่วน ๆ เช่น thai and government and 2540

2 กำหนดคำค้น (Identify search terms) โดยคำนึงถึงหลักภาษาด้วย –Synonyms : คำพ้องที่ให้ความหมาย เดียวกัน เช่น women : females –English dialect : ภาษาในแต่ละถิ่น เช่น color : colour, catalog : catalogue –Truncation : คำที่มีรากศัพท์ชุดเดียวกัน แต่อักษรที่เชื่อมด้านหลังต่างกัน เช่น Child : children : chilhood การเชื่อมคำ (Combining Search Terms) –Phrase searching คำที่มักไปด้วยกัน เช่น Real Estate, Fiber Optics –Boolean Searching AND เช่น boy and girl OR เช่น women or females NOT เช่น water not liquids

3 เลือกใช้ Search Engine เช่น –A2Z : http://a2z.lycos.com –AltaVista : http://www.altavista.com –Excite : http://www.excite.com –Hotbot : http://www.hotbot.com –Infospace : http://www.infospace.com –Yahoo : http://www.yahoo.com ทำการสืบค้น และประเมินผล ( ควร ตรวจสอบประเมินผลแค่ 50 อันดับแรก )

4 ตัวอย่างการสืบค้น พิมพ์คำหรือข้อความ

5 คลิก

6

7 เว็บไซต์ส่วนตัว มีไว้เพื่อเผยแพร่งานหรือเรื่องราวที่ ต้องการให้สาธารณะรับทราบ การขอมีเว็บไซต์ส่วนตัว – ขอใช้บริการจาก ISP จ่ายค่าเช่ารายเดือน / ปี – ขอใช้บริการฟรี ใช้ browser เข้าสู่ web site ที่ให้บริการฟรี ลงทะเบียน ( แจงรายละเอียดส่วนตัว / บางทีโกหก ) ภายใน 1 สัปดาห์จะได้รับชื่อ web site ใน รูปแบบดังนี้ http://domain_name/your_site_name

8 แหล่งที่ให้บริการเว็บไซต์ ส่วนตัวฟรี รายชื่อเวบไซต์ รายละเอียด AngelFire ให้บริการพื้น ที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี Bangkok.com ให้บริการพื้น ที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีของคนไทย FreeYellow.com ให้บริการพื้น ที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี Fortune City ที่นี่เขาให้พื้น ที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีมากถึง 20 MB FreeTown ให้บริการพื้น ที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี GeoCities ให้บริการพื้น ที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี HyperMart.net ให้บริการพื้น ที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี สามารถตั้งชื่อไว้ ด้วย เช่น http://yourname.hypermart.net MyFreeOffice.com ให้บริการพื้น ที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี

9 Switchboard ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ ฟรี Thai.Net ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ ฟรีของคนไทย ThaiService ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ ฟรีของคนไทย Thai.To ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ ฟรีของคนไทย TheThai.com ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ ฟรีของคนไทย สามารถตั้งชื่อไว้ข้างหน้า ได้ด้วย เช่น http://yourname.thethai.com อัพโหลดทาง FTP ได้ The Globe ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี Tripod ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี WBS ให้บริการพื้นที่ตั้งเทอร์ไซต์ ฟรี Xoom ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี แบบไม่จำกัดเนื้อที่ ทั้งยังสามารถ ห้องสนทนาส่วนตัวได้ อัพ โหลดโดยใช้โปรแกรม FTP และอื่น ๆ อีกมากมาย


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การวางแผนสืบค้น ข้อมูลบน WWW กำหนดคำถามและขอบเขตคำถาม (Formulate the Question) – หัวข้อเรื่อง เช่น การเรียนการสอน – ลักษณะ / ประเภท เช่น บทความ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google